Korruption hotar intradet ALL - 2005/5/23
Bulgarerna betraktar sig som européer trots en nära 500 år lång turkisk ockupation.
Med EU-inträdet ska Bulgarien dessutom bilda EU-mur mot Turkiet och Asien i sydost.
Bulgarien, och grannlandet Rumänien, ligger långt efter ekonomisk utveckling och är fattigare än de tio länder som blev EU-medlemmar förra året.
De kan se fram emot omfattande EU-stöd, men unionen ställer också tuffa krav.
Om inte de uppfylls före 2007 kan EU skjuta på medlemskapet i ett år.
Modernisera rättsväsendet Framför allt gäller det att modernisera rättsväsendet och bekämpa korruption och organiserad brottslighet.
"Mellan 1998 och 2004 minskade korruptionen Bulgarien, men nu har vi sett en liten uppgång igen. Den största utmaningen för den bulgariska regeringen blir att förhindra EU-fonderna från att gå till korrupta strukturer", säger Ruslan Stefanov på EU- och USA-finansierade Centrumet för demokratistudier i Sofia.
10 procent korruption "Den så kallade vardagskorruptionen bland lägre tjänstemän har minskat, men den finns kvar på högre nivå. Det uppskattas att korruptionen ligger inbyggd med omkring 10 procent av kontraktssumman i mellan en tredjedel och hälften av alla affärer i näringslivet", säger Anna Olsson, andreman på svenska ambassaden i Sofia.
EU pressar på för romerna Ett annat problem är romernas situation.
EU pressar den bulgariska regeringen att göra mer för att integrera den stora minoriteten i samhället och höja levnadsstandarden.
Någon tydlig trend i den riktningen kan enligt Anna Olsson dock inte skönjas.

Rolf Hansson rh@di.se;

Author: Dagens Industry Sweden

Go back BG Online