Контрабандата си отива, неусетно почти
(ПАРИ) - 2002/2/27
МИНАЛАТА седмица беше пресечен един от най-големите контрабандни канали. Стойността на стоките /месо, хранителни стоки, бяла и черна техника и др./, преминаващи през него, възлиза на около 10 млн. долара. Факт е, че за пръв път бе разбит митът, че контрабандните канали са недосегаеми, защото чрез тях се храни политическият елит.
Този успех, според думите на висш полицейски служител, е парализирал около 30% от цялата контрабанда, минаваща през родните граници. Вероятно обаче истината е малко по-различна, тъй като контрабандата през границите на България по най-занижени оценки възлиза на над 500 млн. долара, а не на 40-50 млн. - според екстраполираните данни на полицията.
Факт е, че само нерегламентираните плащания /разбирай подкупи/ по граничните пунктове за 11 основни стокови групи възлизат годишно на 35-36 млн. лева, и то по занижените оценки на експерти от Коалиция 2000. Като се има предвид, че тези нерегламентирани плащания възлизат на около 10-15% от стойността на контрабандираните стоки, става ясно, че само за тези стоки /цитрусови плодове, месо и карантия, сурово кафе, ориз, шоколадови и захарни изделия, козметични и парфюмерийни продукти, битова техника и електроуреди, компютърна техника, петролни продукти и течни горива, цигари, спиртни напитки/ контрабандата е в размер на 300-350 млн. лева.
В същото време приблизителна оценка за мащабите на контрабандата биха ни дали данните за сивата икономика в България. Ако приемем международните сравнителни изследвания, които според експерти са по-близки до реалното състояние, сивата икономика у нас представлява 3.6-3.9 млрд. долара. По-ниска е оценката на експертите от НСИ, които оценяват сивия сектор на 2.240 млрд. долара. Едва ли контрабандата възлиза на някакви си 40-50 млн. долара при този размер на сивата икономика. Една ориентация за мащабите на скритата икономика, генерирана от стокообмена, би ни дала т. нар. огледална статистика. В този смисъл разминаванията във вноса и износа само с държавите от ЕС, възлизащи на 858 млн. долара, биха ни ориентирали за мащабите на интересуващото ни явление контрабанда и различните форми на полулегален внос и износ.
В крайна сметка икономическата страна на проблема с контрабандата се свежда не дали пресичането на контрабандните канали ще доведе до скок в цените, а до нарастване на приходите в бюджета на страната. Защото първото може и да не се случи, което е по-вероятният вариант, тъй като при 2/3 от контрабандираните стоки продажните им цени не се различават от тези при легалния внос, а се реализира разликата в цената, т. е. получава се по-висока печалба от спестени акцизи, ДДС и мита. А второто при всички случаи ще рефлектира положително върху нарастването на възможностите на публичния сектор да финансира занемарената социална сфера и публични услуги.

Автор: Петкан ИЛИЕВ

Go back BG Online