ВИСОКАТА КОРУПЦИЯ СПИРА ИНВЕСТИТОРИТЕ
(ПАРИ) - 1999/12/14
ТРЯБВА да се премахнат лицензионните и разрешителните режими, за да може обществото да се справи с корупцията, бе основното заключение на експертите от неправителствената организация срещу корупцията Коалиция 2000. Коалицията представи вчера в резиденция Бояна обобщена картина на антикорупционните действия, предприети през тази година. На форума присъстваха водещи политици, представители на неправителствени организации, посланици, депутати, чуждестранни експерти и икономисти. Сред участниците бяха Екатерина Михайлова, Светлана Дянкова и шефът на Главно управление Митници Пламен Минев, министрите Александър Божков и Богомил Бонев.

Go back BG Online