Такива фирми се източват и обезценяват
(ПАРИ) - 2007/5/16
Руслан Стефанов, Център за изследване на демокрацията

Отдавна трябва да е ясно до какво води забавянето на приватизацията на предприятия, които са от вида на естествените монополи като Булгартабак. Първо, правят се опити за източване и използването им за политически цели. Второ, обезценяване и загуба на инвеститорския интерес към него. Трето, по-късната продажба на по-неизгодна цена и по- неизгодни условия. Ако погледнем международния опит, това реално се случва с подобни предприятия.


Go back BG Online