Фирменият регистър излиза от съда
(ПАРИ) - 2005/5/18

ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА пререгистрация на фирмите ще започне едновременно с изваждането на търговския регистър от съда според стратегията за реформа в търговската регистрация, приета от правителството. Дружествата, които в определения срок от 2 г. не предприемат действия за пререгистрация, ще бъдат ликвидирани автоматично. Този процес ще обхване всички юридически лица, с изключение на вероизповеданията, политическите партии и синдикалните организации. Най-важното е, че реформата ще дава ясен отговор на въпроса с кого ще правя бизнес, какво притежава и какъв е статусът на бъдещия ми контрагент, което е инструмент за развитие на икономиката, обясни правосъдният министър Антон Станков при представянето на стратегията. Според него замяната на съдебната търговска регистрация с административна прави достъпа до информация за правните субекти много по-лесен, а данните ще са добре структурирани в Агенцията по вписванията, която вече е отговорна за воденето на регистър БУЛСТАТ по силата на новия закон. Срещу изваждането на търговския регистър от съда се обявиха някои от действащите магистрати. Тяхната съпротива е заради отнемането на възможностите за корупционни практики според тълкуването на Станков. Така например в Софийския градски съд над 60% от делата са фирмени, а съдиите са заети с дейност, която няма правораздавателен характер, аргументираха се авторите на проекта. До края на 2006 г. ще бъдат изградени централният и съставните регистри, а на втория етап от реализирането на стратегията те ще бъдат обединени в Централен регистър на юридическите лица, който ще е в Електронен регистърен център заедно с регистъра на особените залози, който беше създаден през 1995 г. С присъединяването ни към Евросъюза от 1 януари 2007 г. страната е задължена да отговори на Първата директива по дружествено право на ЕС, която предвижда задължително въвеждане на електронното регистриране. Първата стъпка по стратегията е създаването на закон за търговския регистър. Средствата за осъществяването на реформата са осигурени с част от заема ПАЛ 3 от Световната банка в размер 150 млн. USD.


От август двойно по-кратки срокове
С влизането в сила на новия закон за БУЛСТАТ отпада тромавата процедура по регистрация с наличните сега пет идентификатора за всяко дружество - номер на фирменото дело, код от БУЛСТАТ, номер от НОИ, данъчният номер и в някои случаи и митническият номер. С тези задължителни атрибути разкриването на фирма отнема не по-малко от месец, а при новата процедура това ще става за 1-2 седмица, обеща новият директор на Агенцията по вписванията Светлозар Тонев. От 10 август всяко дружество ще се нуждае само от един идентификатор - кода за БУЛСТАТ, а това е сериозна стъпка към предлагането на услугата "на едно гише", каза Тонев.


Мнения


Жаклин КОМИТОВА, търговско отделение на СГС: Ще настане хаос
ТОВА е правораздавателна дейност, която се практикува от 100 г., а ние за последното десетилетие сме натрупали толкова много ценен опит. Отдавна мина времето на регистрация на еднолични търговци и ООД. Сега вече се прави едновременно намаляване и увеличаване на капитала, изключване на акционери, отмяна на вписване, боравим с публични дружества, инвестиционни посредници, които се подчиняват на много различни закони. Какво да говорим за паралелните акционерни събрания, които често се правят. Да не говорим за казусите с общинската и държавната собственост. В СГС има специализация на търговски съдии заради огромния брой дела. При изваждане на фирмения регистър от съда ще настане хаос, още повече че този опит е правен в Румъния, но само след няколко месеца върнаха регистъра обратно в съда. Преценете: 150-200 хил. фирмени дела и преписки да бъдат изпратени някъде, където да ги описват, а междувременно хората ще продължават да подават молби да се регистрират и пререгистрират.


Владимир ПЕНКОВ, зам.-председател на БТПП: Не сме доволни
ДОБРЕ е, че фирмените регистри ще излязат от съда, но не сме доволни, че ще се поемат от държавната администрация. БТПП винаги е казвала, че така няма да се реши проблемът с бюрокрацията. Държавната администрация е далеч от идеята бързо и качествено да обслужва гражданите и фирмите, тя практически не е пригодна да служи като партньор на бизнеса в това охранително производство. Не е ясно и как ще се въвежда единната система. Докато БТПП вече има опит в това отношение и може много по-ефективно да обслужва фирмените регистри. Дори може да се помисли и за създаването на пул с БСК.

Go back BG Online