Подлагат общинари на мониторинг
(ПАРИ) - 2005/5/30

ДОКОЛКО дейността на Столичния общински съвет отговаря на предварително заявените обещания и колко е прозрачен процесът на вземане на решения ще проверяват граждански организации по време на специално заседание за мониторинг върху дейността на СОС. Форумът ще се проведе днес в столицата. След представянето на основния доклад ще бъдат разисквани въпроси, свързани с дейността на СОС в сферата на управлението на общинската собственост и финанси, опазването на околната среда, както и в областта на градоустройството, архитектурата и строителството. Анализът, който ще бъде представен на форума, обхваща периода октомври 2004 г. - март 2005 г.
Мониторингът се осъществява с подкрепата на Институт Отворено общество, коалиция от 14 неправителствени организации, сред които фондация Аксес, Блулинк, Гражданско сдружение срещу корупцията и незаконното строителство, Център за изследване на демокрацията и клуб Икономика 2000.

Go back BG Online