ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС
(ПАРИ) - 2000/5/9
ПРОЕКТОЗАКОН за електронния документ и електронния подпис прие миналата седмица правителството. Това е първата направена крачка по отношение на нормативното регламентиране на тези нови обществени отношения. Изработването на проектозакона започва в началото на 1999 г. Известно време работата по него е спряна, за да се изчака излизането на директивата на ЕС за електронния документ и електронния подпис. В работната група, която разработва проектозакона, участват експерти от БНБ, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, търговски банки, Банкосервиз, Борика, Държавната комисия по далекосъобщения /ДКД/ и Центърът за изследване на демокрацията. С навлизането на електронната търговия нуждата от регламентирането на електронния подпис и приравняването на електронната кореспонденция по сила с тази на документ изключително нарасна. С предстоящото приемане на новия нормативен акт разплащанията ще могат да се извършват само по компютърен път. Това ще обезсмисли огромната бумащина, която в момента съпътства финансовите операции на банки и фирми. Ще бъдат изключително облекчени и счетоводители, и мениджъри, които ще могат да оперират със средствата, без да е необходимо веднъж седмично да ходят до банки и данъчни служби. Проектозаконът, одобрен от правителството, предвижда ДКД да регистрира и контролира така наречените удостоверяващи организации, които ще са посредници в кореспонденцията на фирмите. Кандидати за удостоверяващи организации могат да бъдат всички фирми, регистрирани по Търговския закон. В правилник към закона предстои допълнителна регламентация относно изискванията и критериите към удостоверяващите фирми. От своя страна фирмите клиенти ще сключват договор с удостоверяващите организации. С този контракт ще се гарантира основно невъзможността за външна намеса в кореспонденцията. В случай на некоректни действия крайната мярка, която предвижда проектозаконът, е прекратяване на регистрацията на организациите, които ще удостоверят верността на документа и подписа. Освен това е включена възможността електронният подпис да бъде блокиран за 48 часа до изясняване на верността му. Предстои експерти на правителството и Министерството на транспорта и съобщенията да съгласуват детайли от бъдещия нормативен акт с директивата на ЕС в тази област, след което предстои ново предложение до правителството. Според експерти необходимо е да се извърши хармонизация на терминологията с европейското законодателство, както и либерализация на режима на проверяващите органи, удостоверяващи достоверността на електронните подписи. До този момент проектозаконът предвижда тази функция да има само Държавната комисия по далекосъобщенията.

Go back BG Online