Обмислят Интернет пазар на малки обществени поръчки
(ПАРИ) - 2004/2/10
МИНИСТЕРСТВОТО на финансите и Коалиция 2000 ще обсъдят на кръгла маса целите и очакваните резултати от въвеждането на електронен пазар за малки обществени поръчки. Софтуерният продукт за реализирането му вече е готов, но пускането му в действие в системата на Министерството на финансите ще бъде предшествано от дискусия по параметрите на средата, в която той ще действа.
В рамките на министерството годишният обем на малките обществени поръчки /на стойност под 10 хил. лева/ е между 500 хиляди и 1 милион лева. За цялата страна средствата, изразходвани от министерствата, бюджетните организации и местните администрации по тази процедура, достигат десетки милиони лева. Механизмите за възлагане на малки обществени поръчки пораждат условия за корупция - избирателен и субективен подход към определени доставчици, непрозрачност на оферти, липса на стимул за строг контрол. Целта на електронния пазар е да гарантира откритост и публичен контрол върху процедурите и да защити интересите както на доставчиците, така и на възложителите.
/ПАРИ/


Забрана
ФИНАНСОВИЯТ министър Милен Велчев се е заел да сложи ред при възлагането на обществени поръчки. В края на годината по негово предложение бе направена законова промяна чрез Закона за корпоративното подоходно облагане. Чрез нея се забраниха сделките по Закона за обществените поръчки през стоковите борси, ако участниците не са минали през пълни или ограничени процедури за възлагане на обществени поръчки. Целта бе да се спре източването на държавни милиони чрез предварителни договорки срещу тлъсти комисиони.

Go back BG Online