Предприемачите подложени на засилен корупционен натиск
(ПАРИ) - 2004/3/18
ОТ началото на годината се забелязва увеличаване на корупционния натиск върху представители на бизнеса. Расте броят на корупционните сделки, а също и размерът на неофициалните плащания за различни видове услуги, свързани с бизнеса. Увеличава се корупционният натиск от страна на съдебната система и най-вече от прокурорите над представителите на бизнеса. В обществото отново се връща усещането за масовост на корупцията. Такива изводи предизвиква последното социологическо проучване на Витоша рисърч и Коалиция 2000, при които са били анкетирани близо 500 представители на различни търговски дружества.
Най-често бизнесмените дават подкупи, за да не бъдат глобявани за извършено нарушение при плащане на митническо задължение, при получаване на лицензи, разрешителни, кредити и право на строеж. Висок процент бележи корупционният натиск върху българския бизнес и при участието в процедура за възлагане на обществени поръчки. 100% от бизнесмените са посочили, че им се е налагало да плащат нерегламентирано до 250 лв. за услуги, извършвани от съда. Според проучването на всеки втори бизнесмен, спечелил обществена поръчка, му се е наложило да плати за това, като в 25 на сто от случаите сумата е над 5000 лв. При всеки шест от десет обществени поръчки неофициалната сума или направеният подарък за спечелването им е бил на стойност над 1000 лв. Според изследването в страната отново се връща усещането за масовост на корупцията. Това се дължи на липсата на целенасочени действия срещу това престъпление през последните години или на неефективността на предприетите мерки.

Go back BG Online