Жестока конкуренция между полицаи и частни гардове
(ПАРИ) - 2005/9/15
ФИРМИТЕ от частния сектор се конкурират с полицията или с държавни охранителни фирми, особено при надпреварата в получаване на държавни поръчки. Това се посочва в доклад на Центъра за изследване на демокрацията, според който всяка държава има доказателства, че бивши полицейски служители са наемани от частни охранителни фирми. В някои случаи имало съмнение, че това носи риск частните гардове да станат носители на политика за търсене на евтини услуги, а това от своя страна може да понижи качеството на услугите. Частните охранителни фирми формират една от най-големите групи от хора, които имат разрешение да използват оръжие и сила в работата си. Затова те трябва задължително да бъдат включени в процеса на реформиране на сектора за сигурност, посочват авторите на доклада. За България се посочва, че първоначално секторът на частните охранителни фирми е бил тясно свързан с организираната престъпност, но след серия наредби влиянието на мафията е намаляло. Очертава се обаче тенденция за поява на нелицензирани оператори на пазара, няма законно изискване за проверки за съдимост на служителите, а съперничеството между полицията и частните фирми остава факт. През последното десетилетие много фактори допринасят за силното търсене на услуги на частни охранители - от високия ръст на престъпността до корупцията и занижените стандарти в полицията.


Бум на охранители
ЗНАЧИТЕЛНИЯТ растеж в сектора се обяснява със снемането на държавния контрол от приватизираната собственост. Пазарът обаче на частни охранителни услуги е сравнително малък, насочен главно към лична охрана на физически лица. А в процеса на присъединяване към ЕС секторът се е разраснал до ниво, при което броят на гардовете значително надвишава този на полицаите.

Go back BG Online