Европа и светът се обединяват срещу виртуалните престъпления
(ПАРИ) - 2004/10/1
ПОЛИЦАИ и бизнесмени от цял свят се събраха в Страсбург в средата на септември, за да присъединят нови държави и да обсъдят Конвенцията на Съвета на Европа за киберпрестъпленията. От създаването на документа преди 3 години 37 държави са подписали договора, но само шест от тях са го ратифицирали - Албания, Унгария, Естония, Хърватия, Латвия и Румъния. Конференцията се организира от Съвета на Европа, но освен страните членки във форума взеха участие ООН и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Сред темите на конференцията са детската порнография, новите киберпрестъпления, юрисдикцията и разследването на компютърните престъпления и др.
Международният характер на конвенцията показва нуждата от обединяване на усилията за сигурност, но понякога това се оказва и пречка. САЩ например обявяват, че някои клаузи в конвенцията противоречат на конституцията на страната и не може да се съобрази с тях. Голямото притеснение идва от потенциалната опасност държавите да се задължат да предават данни за свои граждани, заподозрени в киберпрестъпление, на другите държави.
В доклада на Съвета на Европа, подготвен за конференцията, се казва, че организираната престъпност се чувства удобно във виртуалното пространство, използвайки Интернет за престъпления като трафик на хора. Проучване на Центъра за жалби от Интернет измами показва, че кибер-престъпните дейности са донесли щети от 150 млрд.-200 млрд. EUR на световната икономика за 2003 г.
Едва ли има ИТ мениджър, който би отрекъл важността на сигурността, но за разлика от тях повечето компании подреждат този фактор на трето-четвърто място в списъка си с приоритети.


Практиката показва
- Националните законодателства не показват несъвместимости с разпоредбите на конвенцията и не се очакват големи пречки по ратификация.
- Конвенцията не се предвижда да бъде осъвременявана в краткосрочна перспектива въпреки бързото развитие на технологиите.
- Участниците на конференцията са призовани да подпишат и допълнителния протокол към конвенцията за расизъм и ксенофобия.
- Интернет дава много възможности за пране на пари, но процесуалните мерки, които предвижда конвенцията, подпомагат решаването на редица проблеми.
- Въвеждането на конвенцията във вътрешното право е от основно значение за противодействие на кибертероризма.
- Кибернетичните престъпления изискват глобална правна рамка.
- Разпоредбите относно международното сътрудничество са сред най-важните в конвенцията.
- Партньорството между публичния и частния сектор има решаваща роля за предотвратяването и контрола на киберпрестъпленията.
- Звената за контакт 24/7 са най-необходимото средство за сътрудничество в спешни случаи.


Какво е мрежа 24/7
Всяка страна определя звено за свръзка, което е на разположение 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, с цел да предоставя незабавна помощ за целите на разследването на престъпления, свързани с компютърни системи и данни, или с цел да се съберат доказателства в електронна форма, отнасящи се до дадено престъпление. Тази помощ включва следните мерки:
- запаметяване на данни
- предоставяне на съвети
- събиране на доказателства и от-криване местонахождението на заподозрени лица.
Звеното за свръзка на една страна може да поддържа връзка със звената на другите държави по ускорената процедура.


Къде сме ние
България подписва конвенцията още от самото й създаване през 2001 г., но тя все още не е влязла в сила. Това лято са събрани необходимите ратификации, а законопроектът е минал на първо четене още през 2002 г. От Центъра за изследване на демокрацията очакват, че няма пречки проектът да мине на второ четене и да бъде приет до края на мандата на този парламент. Три месеца след приемането на закона той влиза в сила.
През 2002 г. са направени промени, касаещи киберпрестъпността в Наказателния кодекс, а през 2003 г. в Наказателнопроцесуалния кодекс. Описани са няколко компютърни престъпления, мерките срещу които са глоби до 3000 лв. или лишаване от свобода между 1 и 3 години. Досега няма българин, осъден за киберпрестъпление, но текат няколко дела.Go back BG Online