900 млн. лв. губим от нелегални горива
(ПАРИ) - 2006/3/22
ГОДИШНИЯТ оборот на нелегалния пазар на горива е 800-900 млн. лв. Това каза Петкан Илиев, експерт по икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията. Анализът на сивия сектор показва, че той е с най-големи обеми и с практически никакъв риск при реализиране на печалба. Това го прави особено привлекателен и той обхваща 35-40% от цялата дистрибуция на горива в страната.
Преди дни вътрешният министър Румен Петков каза във Варна, че годишните загуби за държавния бюджет от сивия сектор за производство и продажба на горива е около 300 млн. лв.


Go back BG Online