Държавата вади първо Булгартрансгаз на борсата
(ПАРИ) - 2009/11/23
Една от целите на новата енергийна стратегия е да пестим 1 млрд. EUR годишно от енергийна ефективност

Операторът на българската газопреносна мрежа Булгартрансгаз ще бъде първото държавно енергийно дружество, което ще бъде листнато на фондовата борса. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по време на кръглата маса на тема Енергийната стратегия на България до 2020 г., която се проведе в парламента вчера. Трайков отново потвърди намеренията на правителството първоначално на борсата да бъдат пуснати около 10-15% от акциите на енергийните компании в структурата на Българския енергиен холдинг.

Разделяне
Булгартрансгаз и Електроенергийният системен оператор, който управлява електропреносната мрежа, обаче ще бъдат отделени от холдинга. Двете дружества заедно с преносните си активи ще бъдат обособени като самостоятелни юридически лица под прякото наблюдение на министъра. Това според Трайков ще се случи до края на 2011 г.

Стратегия
Новият проект на енергийна стратегия на България до 2020 г., разработен от новото правителство, ще бъде готов до края на тази или началото на следващата година, съобщи Трайков. Основни цели в документа са стимулиране на енергийната ефективност и на дела на възобновяемата енергия. По думите му една от целите е България да преизпълни целите на ЕС за 16% възобновяема енергия, а към 2020 г. да спестяваме до 1 млрд. EUR годишно от енергийна ефективност.

Предприятията и битовите потребители пък ще купуват по-евтин ток, ако използват енергоефективни мерки, каза председателят на енергийния регулатор Ангел Семерджиев. Това обаче ще може да стане до година-две.

Коментари
Бизнесът не скри своите критики към стратегията. Според председателя на Българската стопанска камара Божидар Данев кръстосаното субсидиране на потребителите и топлофикациите от бизнеса трябва да спре.

Освен това трябва да бъде въведена по-прозрачна структура за определяне на енергийните тарифи, което не е заложено в стратегия­та. Според Данев трябва да бъдат отнемани и лицензите на газоразпределителните дружества, които не инвестират в развитие на газоразпределителната мрежа.

Председателят на асоциацията на производителите на екологична енергия Велизар Киряков пък коментира, че анализите, върху които е базирана стратегията, са стари и не отразяват реалните тенденции.

Автор: Ралица Христова

Go back BG Online