И управляващите, и опозицията затъвали в корупция
(ПАРИ) - 2005/2/21

ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ мерки ограничават малката корупция на ниските чиновнически нива, но не повлияват сериозно на голямата политическа корупция. Това отчита доклад на Коалиция 2000 за антикорупционните реформи в България. Политическата корупция прониква в трите власти и засяга представители и на управляващи, и на опозиционни партийнополитически елити. Докладът констатира слаба ефективност на органите на съдебната власт поради прехвърляне на правомощия, лоша координация и наличието на връзки с организираната престъпност. Броят на наказателните дела за корупционни престъпления е много нисък. Докато средномесечният брой на корупционните сделки е 80-90 хил., осъдените за подкуп лица са 71.
Докладът сочи, че нерегламентираните бизнесдоходи са източник на корупционен натиск и образуват порочен кръг корупция-скрита икономика-корупция. Най-рисковите сфери са митническата и данъчната системи, регулативните режими, приватизацията и обществените поръчки. Най-труден според анализаторите е напредъкът на мерките за намаляване на скритата икономика, които засягат установени механизми на политическа корупция. В това отношение запазването на безмитните магазини по сухопътните граници на страната е отчетено като сериозен неуспех на политиката за противодействие. Тези магазини са едни от основните канали за незаконен внос на акцизни стоки в страната. Създадената от тях незаконна печалба се ползва за поддържане на инфраструктурата на скритата икономика и за корупционно осигуряване на нейната политическа защита. В доклада агенция Митници е идентифицирана като една от институциите със съществен дял на корумпирани служители.


Натиск върху съда по казуса БТК
Като цяло приватизационният процес в страната е проведен непрозрачно и с чести промени на правилата, се казва в документа. Въвличането на прокуратурата и Върховния административен съд в приватизацията на БТК и Булгартабак породи основателни съмнения относно независимостта на съдебната система и наличието на сериозен корупционен и политически натиск върху нея.

Go back BG Online