Установиха корупция на всички нива в образованието
(ПАРИ) - 2005/1/19

КОРУПЦИЯ има на всички нива в българското образование, установява анализ на Коалиция 2000, представен вчера. Големите разкрития на българските медии за корупция и злоупотреби в образованието остават единични независимо от увеличаването на материалите в медиите, свързани с корупционната тема, сочат данните от изследването. Директорът на мисията на Американската агенция за международно развитие в България Дебра Макфарлън препоръча да се въведе антикорупционно образование във висшите училища у нас и да се установят национални образователни стандарти за гражданско образование. Насоките за преодоляването на корупционните практики засягат усъвършенстването на учебната документация, подготовката на педагогическите кадри, подобряването на взаимодействието между учители, родители и ученици, продължаването на партньорството между местните и държавните власти, вузовете и академичните среди с МОН.


Go back BG Online