Една четвърт от БВП идва от сивия сектор
(ПАРИ) - 2005/2/1

РАВНИЩЕТО на сивия сектор остава относително високо и през втората половина на 2004 г. - около една четвърт от БВП, или над 9 млрд. лв. Индексите за скритата икономика сред бизнеса и населението ще представят днес Коалиция 2000 и агенция Витоша рисърч. В действителност делът на сивата икономика е много по-голям, коментира за в. ПАРИ Божидар Данев, председател на БСК. По наблюдения на камарата, основани на емпирични формули, ръстът на българската икономика не е 5.3, а 8.5%, като разликата се дължи на сивата икономика у нас.
В последното изследване на Коалиция 2000 не се наблюдава съществена промяна на общия дял на сивия сектор, а само в отделни негови компоненти. През миналата година отново се увеличават случаите, при които работници са осигурявани на по-ниски от реалните си трудови възнаграждения, въпреки че през 2003 г. имаше спад в тези нарушения. През изминалите две години намалява делът на хората, които се занимават със законни, но нерегистрирани официално трудови дейности. Трайно спада и дeлът на случаите, в които не се издават данъчни документи за покупки и услуги.
Няколко са основните причини за скритата икономика - укриването на доходи от работни заплати, неплащането на осигуровки на работниците, контрабандната търговия със стоки. Поради ниските доходи пък населението потребява контрабандната стока и това също подклажда нейното съществуване. Търсенето на налични пари от икономиката в сянка е другият фактор тя да се развива, смятат икономистите.
В основата на сивата икономика стои слабата съдебна система, обясни за в. ПАРИ председателят на Съюза на работодателите Васил Василев. Ако тя е в състояние да наказва контрабандата и корупцията, престъпниците нямаше да разполагат с такива огромни средства, които са първоначалният двигател на сивата икономика, смята той.
БСК настоява за рязко намаляване на осигурителната тежест до нивата на корпоративния данък. По наши данни това ще увеличи постъпленията от ДДС и данък печалба, както и оборотите в икономиката, заяви Божидар Данев. Задължителна регистрация по ДДС и прехвърляне на насрещните проверки от данъчната администрация на частни експерт-счетоводители са друг инструмент за борба със сивия сектор.
Според редица оценки за света като цяло относителният дял на скритата икономика възлиза на около 10-12% от световния БВП. В икономиките в преход тя се колебае на ниво над една четвърт от БВП.


Go back BG Online