Димитър КАЛЧЕВ, министър на държавната администрация: Комисията за борба с корупцията е готова
(ПАРИ) - 2002/1/24
АНТИКОРУПЦИОННАТА програма вероятно ще се гледа от Министерския съвет днес. Напълно е готова и съгласувана. Екипът на Съвета за борба с корупцията също е готов. Върви съгласуване, но вече са налице и становищата на министерствата на правосъдието и на вътрешните работи. Председател на антикорупционната комисия вероятно ще бъде правосъдният министър Антон Станков.
Ще работим и с неправителствени организации. Предложили сме да има представители от Коалиция 2000. Но не може да се включат всички организации. При всички случаи тази комисия ще е орган към Министерския съвет. Тя няма да има изпълнителни функции, а по-скоро ще контролира изпълнението на програмата и ще насочва към специализираните държавни институции - прокуратура и следствие - сигналите, за които прецени, че са основателни. По закона за държавния служител паралелно работят екипи и на Министерския съвет, и на депутатите.
Мисля, че да бъде БСП в опозиция, не е от полза за никого. Според мен трябва да има диалог и конструктивизъм. Не знам за промени в правителството, но е нормално да има - във всички кабинети са правени. Но сега, когато всички се консолидират за изпълнение на правителствената програма, мисля, че не е най-добрият момент за промени в кабинета. Няма проблем с координацията между министрите. Въведе се едно задължително оперативно работно съвещание преди заседанията на МС, на което се дискутират всички проблеми. На този форум обменяме мисли и правим координация.


Go back BG Online