Посредникът е един от механизмите за изграждане на правовата държава
(ПАРИ) - 2003/4/21
НАЧАЛОТО на проектите за омбудсмани беше през 1997 г., когато и думата, и идеята звучаха екзотично. Беше решено да се експериментира възможен ли е подобен механизъм у нас и бяха финансирани проекти за омбудсмани в Севлиево, Сапарева баня, Копривщица и район Младост. Проектът "столичен омбудсман" е пилотен, институцията все още не е законово закрепена. Статутът ми е определен от правилник, приет от Столичния общински съвет. Институцията е подкрепена от Института за социални практики и фондация Отворено общество и се осъществява в партньорство със Столичната община и СОС. Центърът за изследване на демокрацията се ангажира със законовото оформяне на институцията в България.*
Омбудсманът като канал между гражданите и властта започна да се осъществява по модерни стандарти. Инициативата беше на гражданския сектор, а общинските партньори по места откликнаха, можем да се похвалим с много доброто партньорство. Но това не донесе особен капитал в законодателния процес. Три законопроекта бяха обсъждани на първо четене в парламента. В края на мандата на 38-ото НС бяха предложени първите два - от ОДС и от коалиция За България. Проектът на ОДС бе работен в тясно взаимодействие с Центъра за изследване на демокрацията.
В началото на 39-ото НС беше внесен трети законопроект от Емил Кошлуков и група депутати. Той значително се различава като философия и подходи от другите два. Това върна законодателния процес назад - третият проект трябваше да мине през всички процедури отначало, да се сравни с другите два. Освен това самият текст беше много критикуван откъм конституционност, наложи се да бъде преработен.
Най-важната характеристика на омбудсмана е неговата политическа независимост, колкото и относителна да е тя. Има законови механизми независимостта да бъде осигурена. Първият е на номинацията - кой има право да предложи парламентарния омбудсман. Другите са механизмът на избора и на рамките на неговите правомощия. В първите два ключови за конституирането на институцията механизми има сериозни слабости, защото се орязаха възможностите предложение за длъжността да дават субекти извън парламента.
Според законопроекта на Кошлуков такова право имат само депутати, докато другите два визираха Висшия съдебен съвет, председателя на Конституционния съд, 20 000 пълнолетни граждани, президента. Идеята бе да има конкуренция при избора. За съжаление този текст вече мина на второ четене. Той дава възможност мнозинството да предложи своя кандидатура и да я избере.
Друга слабост е, че този законопроект изключва възможността да има местни омбудсмани, но това не трябва да обезсърчава хората. Законът не би могъл да забрани местните омбудсмани, защото те в момента съществуват на база правилник на общинските съвети. Но финансирането на местно ниво ще стои особено остро.
Ние имаме финансовата подкрепа на фондация Отворено общество и на СОС, които са осигурили офисите ни. Въпреки че правим мониторинг на работата на администрацията, не се конфронтираме помежду си. Успяхме да създадем модел на партньорство, с който се гордеем. Модел, в който и двете страни разбраха ползите от това да комуникират добре. Това е голямото предизвикателство - как местният омбудсман комуникира с властта и с гражданското общество и какви са рефлексите им.
В утвърдените демокрации омбудсманът е много фин механизъм, функциониращ на базата на установен правов ред. Налице са работещи институции с ясни отговорности, отговорен пред обществото властови ресурс и омбудсман, който веднага реагира пред парламента, ако нещо в тази система се размести. Българските условия предполагат омбудсманът да бъде част от механизмите за изграждане на правовата държава. Той не може да замести институциите, когато те отказват да работят, неговата роля е да настоява за принципи и правила, гарантиращи прилагането на законите.
Омбудсманът е посредник. Той трябва да умее да изслушва и двете страни - местната власт с нейния административен апарат и гражданинът, който се чувства засегнат от нейно решение. След като се запознае много прецизно с конкретиката, омбудсманът взима становище, което предоставя и на двете страни. Ако са нарушени процедури, омбудсманът изказва становище. То няма задължителен характер и това е част от философията на институцията. Въпрос на подход е да намериш начин компетентно и настоятелно да предложиш на администрацията своето виждане и няма причина тя да не вземе под внимание съществуващия проблем.
Работим по проблеми, свързани с управлението, и най-често с общинската собственост - там се пресичат интересите на гражданите и местната власт. Другата ни функция е консултантско-информационна. Всеки гражданин може да дойде при нас за информация за защита на правата си в пълен обем, дори преди да има конкретен проблем.
За 2002 г. при нас са протоколирани 381 случая, включени в годишния доклад. За последните 3 месеца пряко сме въздействали за разрешаването на проблеми на още 100 души, независимо дали те имат преписка при нас. Когато има преписка, се ангажираме пряко и проблемът се разглежда от всичките му страни. За времето, в което действа институцията, не сме подвели никого - нито гражданите, нито администрацията са отправяли критики към нас.
Имаше две позиции по въпроса за българската употреба на думата. Едните предлагаха да се намери еквивалент. Другите настояваха да се запази оригиналната дума, за да не изкривим идеята с превод. От шведски думата ombudsman означава пратеник, посредник, лице, към което се отправят оплаквания и молби. Всички обсъждани варианти на български представляват словосъчетания. Няма дума, която да описва изчерпателно институцията, за да отговаря на нашите условия. По света опитът е различен - в Румъния е известна под името "адвокат на народа", но според колегите този превод е объркващ. Във Франция омбудсманът е известен като "медиатор" и това значение е най-близо до практиката. У нас се акцентира на защитната функция. Но проблемът не е в името - важно е как институцията ще се установи в обществото.
Информацията за приемната на омбудсмана обикновено се получава от човек на човек. Добър посредник са и медиите, които са наши партньори, и това е естествено, защото сме съюзници в процеса на установяване на справедливостта.

* Приемната в столицата е на ул. "11 август" № 4

Автор: Антоанета ЦОНЕВА,омбудсман на София

Go back BG Online