Трайков: Акцентираме върху подобряването на бизнес средата
(ПАРИ) - 2009/12/11
Скритата икономика засяга между 1/3 и 1/5 от населението, смята министъра на икономиката, енергетиката и туризма

Скритата икономика засяга между 1/3 и 1/5 от населението в страната, коментира министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. По думите му мерките, които предприема ръководеното от него ведомство са свързани с подобряване на бизнес средата като се намаляват бариерите за навлизане на пазара и административните тежести.

Освен това се въвеждат стимули за ефективния бизнес, за насърчаване на иновациите и осигуряването на условия за привличане на чужди инвестиции. Целим България да остане страната с най-много преки чуждестранни инвестиции като процент от БВП, каза Трайков. Той акцентира, че е важно да се подобри и работата на Оперативна програма Конкурентоспособност.

Автор: Дарина Черкерзова

Go back BG Online