Приеха проектозакон за електронния документ и подпис
(ПАРИ) - 2000/9/29
ПРОЕКТОЗАКОН за електронния документ и електронния подпис одобри кабинетът. Електронният документ ще се приравнява на писмения документ и представлява изявление в цифров формат върху електронен или друг вид носител, поясни Стефан Кючуков, юрист към Център за изследване на демокрацията и член на работната група по проектозакона. Договорът ще се сключва с размяна на две електронни съобщения, всяко от които ще е заключено с електронния подпис на лицето - автор на изявлението. Електронният подпис ще има висока степен на надеждност и е сравним с нотариалната заверка на подписа при писмен документ, допълни Кючуков. Сертификати, които съдържат информация за лицата, снабдени с електронен подпис и имащи право да извършват електронни изявления, ще бъдат издавани от сертифициращи организации и ще се обнародват в техния сървър. Първоначално електронният документ и подпис ще обслужват публичната сфера. Със създаването на техническа готовност от администрацията да приема изявления в такава форма с акт на МС ще се определят министерствата и институциите, към които всеки ще може да отправя своите молби и искания в електронна форма. Законопроектът предвижда обслужване както на юридически лица, така и на физически, обясни Кючуков. Удостоверения ще се издават от доставчици на удостоверителни услуги, които ще изпълняват ролята на нотариус за писмените документи, заяви Таня Иванова от БСК. Законът влиза в сила 6 месеца след обнародването му в Държавен вестник, а след още шест МС ще трябва да приеме наредби за техническото му прилагане. Няма ограничение за кандидатстващите за доставчици на удостоверителни услуги.

Go back BG Online