С иновации Авко-Русе излезе на
(ПАРИ) - 2008/2/15
Русенското дружество Авко АД с директор Владимир Колев бе определено за иновативно предприятие на 2007 г. и на него бе връчена почетна грамота. Дружеството спечели конкурса на Четвъртия национален иновационен форум, организиран от Фондация Приложни изследвания и комуникации и с подкрепата на министъра на икономиката и енергетиката. Призовете бяха връчени на 7 февруари т. г. в хотел Шератон.
Заслугите
Авко АД спечели с два продукта. Треграф AR е продукт, който намира приложение за уплътняване на салникови кутии на вентили и помпи. Другата иновация - Finiseal 8099 Н, има показатели, които спрямо съществуващите до момента световни модели са с между 12 и 14 пъти по-ниска загуба на маса и много по-голяма надеждност в първите часове на натоварване. Продуктите намират приложение в енергийните блокове на ТЕЦ и АЕЦ. В момента се разработват нови за България изделия - водоотблъскващи влакна за оптически кабели. Производители на този продукт има в малко държави - САЩ, Германия, Япония и Швейцария.
Профил
Авко АД има създадено звено за развойна дейност със собствен бизнес и финансов план. Освен това към проектите, които се изпълняват, се привличат специалисти от Русенски университет "Ангел Кънчев", ВХТИ-Бургас, ЗММ "Стефан Караджа"-Русе.
Делът на разходите за научно-развойна дейност нараства ежегодно, отчита изпълнителният директор Владимир Колев. Ако през 2004 г. те са били 12.8%, през 2005 - 13.7%, а през 2006 г. са 17.2% от приходите. През миналата година тези проценти вече са 18.2. Средствата, които дружеството заделя за техническо обновяване спрямо общия обем на приходите, са 9.3% през 2004, 3.7% за 2005, 5.6% за 2006 и 7.4% за 2007 г.
Успехите
Добрите финансови резултати до голяма степен се дължат именно на внедрените новости и подобрената структура на производство. Така отчетеният ръст на печалбата за 2007 г. е 182% спрямо предходната година, а приходите от продажби са се увеличили с 47% за същия период. Фирма Авко е третата регистрирана в Русе през 1989 г. дружествена фирма. Първоначално започва производство на индустриални уплътнители и изолационни продукти. През 2002 г. в производствената листа се включват и предварително изолирани тръби, а от 2005 г. - производство на индустриални прежди.


Автор: Румен Николаев

Go back BG Online