Лекарите - първи в класацията на получавалите подкуп
(ПАРИ) - 2000/10/18
52 000 БЪЛГАРИ са дали подкуп за последния месец, каза Тихомир Безлов, координатор на проект от Коалиция 2000. Средно всеки месец между 50 000 и 70 000 души по 1-2 пъти дават подкупи на различни ведомства във форма на пари или подаръци, сочи проучването. Хората давали най-много подкупи на лекари и зъболекари, втори в класацията на получавалите подкуп са полицаите. В здравеопазването обаче мнозина бъркали подкуп и нормално заплащане, защото продължавали да смятат, че трябва да получават безплатна медицинска помощ. За разлика от други възрастови групи много млади хора и студенти в големи градове приемат корупцията като нормално явление. Според Фредерик Уерл от ОИСР, координатор на Пакта за стабилност, не е достатъчно да се приемат добри антикорупционни закони, а трябва да се контролира изпълнението им. Правителствата се борели чрез закони с корупцията, но бизнесът прибягвал до нея. Пактът за стабилност обсъжда стратегията за борба с корупцията, но трябва да се изработи регионална рамка и да се използва опитът на всяка от страните от Югоизточна Европа.

Go back BG Online