Печеливш Сашо Дончев
(ПАРИ) - 2009/12/7
Основателят u изпълнителен директор на Овергаз Сашо Дончев получи специалната награда на неправителствения международен екологичен фонд Вернадски и Комитета по екология към парламента на Руската федерация. Отличието е мотивирано от дългогодишния принос на Дончев в прилагането на екологични практики при управлението на газова компания.Go back BG Online