Икономика в икономиката, или с
(ПАРИ) - 2008/5/28
Според доклад на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) сивата икономика е една от основните пречки пред инвестициите и растежа в България. По различни оценки нейният размер е между 20 и 35%, а в някои сектори като строителството и пазара на недвижими имоти се отчитат по-малко от 50% от реалната стойност на сделките. Подобна констатация провокира серия от въпроси, на които управляващи и анализатори трябва да дадат отговор, защото подобен размер означава, че ежегодно между 10 млрд. и 18 млрд. лв. се въртят в сенчестата част на българската икономика.
На първо място, трябва да се изясни какъв е размерът на скритата икономика по сектори, защото това води и до различни подходи към осветляването й. В доклада на ЦИД например се отбелязва, че в сектора на строителството и недвижимите имоти се отчитат по-малко от 50% от реалната стойност на транзакциите. Ако трябва да бъдем по-точни, реално между 60 и 70% от оборота остават скрити за данъчната администрация. Според председателя на Федерацията на хлебопроизводителите Димитър Людиев около 50% от фурните в България са в сивия сектор на икономиката. Големите производители и търговци на алкохол фактурират едва 20% от реализираната продукция според думите на участник в бранша. В тази връзка смешни изглеждат данните, че около 20% от
алкохола са незаконни. Тези високи резултати на легализация бяха характерни за пиковите 1999-2000 г. По-скоро истинските данни са някъде около 40%.
Ако трябва да обобщим данните за скритата икономика по сектори, най-силно засегнати от сивата икономика са трудоемките: строителството, туризмът, селското стопанство и услугите (например ремонти, частното обучение и здравеопазване и т.н.). Изследвания обаче показват, че значителни сиви области съществуват и в промишлеността, особено в акцизните сектори
(производство на алкохол, цигари, горива), текстил и транспорт.
На второ място, обикновено анализите прескачат един сегмент на сивия сектор, какъвто е производството и пласментът на стоки ментета, които, от една страна, лишават хазната от постъпления, но от друга - може да бъдат и опасни за живота на потребителите. Световен лидер в производството на ментета остава Китай с 58% от конфискуваната през 2007 г. продукция. Значително по-малък е делът на турските фалшификати (5%), тези от Индия и Швейцария (2-3%) и
България (1.6%). На трето място, в анализа на ЦИД се посочва още, че все пак сивата икономика се е свила с около 30% между 2002 и 2008 г.
Причина за това са въведените по-ниски данъчни и социално-осигурителни ставки, засиленият контрол от страна на българското правителство след 2003 г. и продължаващият икономически ръст. До 31 март например в офисите на НАП са приети 210 хил. декларации за облагане с корпоративни данъци. Те са с 34% повече от 2007 г., когато до изтичането на крайния срок са подадени 156 хиляди.

Между 10 млрд. и 18 млрд. лв. ежегодно се въртят в сенчестата част на българската икономика
Според финансовия министър Пламен Орешарски намаляването на корпоративния данък и на социалноосигурителната тежест са дали положителен икономически ефектАвтор: Петкан Илиев

Go back BG Online