Т. Безлов: Контрабандата на цигари може да ощети бюджета със 700 млн. лева
(Класа) - 2010/6/18
Загубата за бюджета от неплащането на акцизи на цигари и продаването на контрабандни цигари тази година може да достигне до 700 милиона лева, заяви Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията по време на кръгла маса "Оценка на заплахите от организираната престъпност", предаде репортер на БГНЕС. Общо от акцизи на цигари през миналата година в бюджета са постъпили близо 1,770 милиарда лева, а нелегалният пазар е бил около 25-30 %. За тази година прогнозата на митниците е ,че постъпленията от акциз на цигари няма да надхвърлят тези от миналата година. Според прогнозата, която Безлов представи тази година нелегалният пазар може да достигне до 40 %, което означава, че ще бъдат внесени близо 7 милиарда къса нелегални цигари. Така се получава и изчислението, че загубите за бюджета от контрабанда на цигари могат да достигнат до 700 милиона лева. Предполага се ,че миналата година бюджетът е изгубил около 440-530 милиона лева, а през 2008 те са били едва около 140-170 милиона лева. Той отбеляза, че цигарите нанасят една от най-големите щети за бюджета. В своята презентация той изтъкна, че контрабандата на цигари крие и политически риск, тъй като несправянето с този проблем може да доведе и до сваляне на правителства в страни като България. Проучване на нелегалния пазар на цигарите в страните от Европа, направено от производителите на цигари показва, че нелегалният пазар в България за миналата година е бил 25 %, а през 2008 година-11,5 %. За сравнение проучаването показва, че за 2009 година нелегалния пазар на цигари във Великобритания е бил 26,1 %, в Албания- 29,9 %, в Литва- 46,6 %, в Германия – 21, 2 %. Наблюдава се тенденция за повишаване на дела на нелегалния пазар на цигари и в Франция, Полша, а в Чехия и Германия, Унгария този процент намалява през 2009 година в сравнение с 2008 година. Данните на дистрибуторите в България за края на миналата година показват, че потреблението на цигари е спаднало с 28,62 % в Бургас, с 62, 86 % във Варна. Безлов изтъкна, че трябва да се намери отговора на редица въпроси като къде са потънали приходите от контрабандата, колко групи участват на национално ниво и какво се случва в тези региони, където най-много е спаднало потреблението на цигари с акциз, както и каква е информацията за престъпните групи. От своя страна директорът на Агенция "Митници" Ваньо Танов отбеляза, че в началото на година в страната са влизали контрабандни цигари от всички страни. От Румъния са идвали цигари от Молдова и Украйна, от Черноморието - контрабандни цигари от Молдова и Украйна. В момента положението се променя, отбеляза той, като изтъкна, че са налице е случай на залавяне на цигари с платен акциз в друга страна, където акцизът е много по-нисък. Самият той не очаква тази година приходите от акциз на цигари да надхвърлят приходите от тази дейност за миналата година. Той отбеляза, че през годините акцизът в България се е движил между 6,8 – 7,1 от брутното вътрешно потребление.

Go back BG Online