България падна с 15 места по конкурентоспособност на икономиката
(Класа) - 2010/5/20
Растежът в последните години е неустойчив и "кух", базиран на недвижими имоти и кредитна експанзия

България е на 53-то място, което е 15 позиции по-назад от заеманото 38-о място през 2009 г. в класация на конкурентоспособността на икономиките – IMD World Competitiveness Yearbook 2010. Държавите са проучени по над 300 критерия, които са обединени в четири групи: икономическите резултати, правителствената политика, бизнес средата и инфраструктурата, в която освен пътища и магистрали се включват наука и иновации. Класацията е много престижна, а резултатите се следят внимателно от световните инвеститори. България е включена в проучването през 2006 г., участват общо 58 икономики, тази година след нас са Румъния, Аржентина, Хърватия, Украйна и Венецуела.
България има най-висок резултат в групата "ефективност на правителството" – 32-ро място, което е 4 места спад спрямо 2009 г. По ефективност на икономиката от 26-о сме слезли до 46-о място. Инфраструктурата ни заема 48-а позиция, с 5 места по-надолу от 2009 г. Ефективността на бизнеса е оценена най-ниско – 56-о място.
Тази позиция не бива да се приема като драматично влошаване, защото може да се обясни и с временните затруднения, които обаче бяха доста тежки за бизнеса през март и април, коментира Руслан Стефанов, директор икономическа политика в Центъра за изследване на демокрацията, с чието участие е направена класацията. Стефанов обясни още, че България понижава позициите си спрямо всички страни и най-често попада в една група с Хърватия и Румъния. Може да се обобщи, че отиваме на място, което ни приляга – около северните ни съседи. Валутният борд и финансовата стабилност показват на повърхността добри резултати. Под повърхността обаче вече се вижда, че икономиката има сериозни проблеми. Именно кризата оголи проблемните области и се видя, че растежът след 2004 г. е неустойчив и "кух", базиран е на недвижими имоти и кредитна експанзия, а не на повишаване на капацитета за добавяне на стойност. Това, че сме имали нулев бюджетен дефицит и излишък, че инфлацията е била ниска, а безработицата – малка, на практика е замаскирало проблемите, обобщи Руслан Стефанов.
Класацията показва, че има проблеми, и е страшно да се залъгваме, че ги няма, коментира Мартин Димитров, председател на парламентарната икономическа комисия. Да си конкурентен, означава да произвеждаш с висока добавена стойност и да привличаш чужди инвестиции. За да се случи това, много бързо трябва да се улеснят процедурите по банкрутиране. В момента фирмите се регистрират евтино, има лесен вход, но няма лесен изход. Има хиляди компании, които не могат да се закрият, в момента висят в нищото и към края на годината ще се усети колко е сериозен този проблем, каза още Димитров. Според него трябва да се прави задължителна оценка на въздействието. Когато се предлага закон, трябва да е ясно какво ще се случи с бизнеса и с хората след приемането му. Разширеното прилагане на принципа на мълчаливото съгласие може много да улесни бизнеса, смята още депутатът.
За последните десетина години БВП е увеличен 2,5 пъти, но структурата на самата икономика не е много променена. Има известно увеличение на дела на финансовите услуги и туризма, каза заместник- министърът на икономиката Евгени Ангелов. В министерството правят задълбочен анализ, който ще е напълно готов до няколко месеца. И в бъдеще акцентът ще бъде върху промишлеността и IT услугите, които представляват близо 90% от нашия износ. Анализът показва, че българската икономика е изключително зависима от природни ресурси и от евтина работна ръка и тази зависимост е много по-висока от средната за ЕС. Приносът на иновативните сектори в българската икономика е драматично по-нисък, отколкото в държавите от общността. Това е явен дисбаланс, което води до нашата дългосрочна неконкурентоспособност, коментира Евгени Ангелов. Над 60% от заетите у нас са в отрасли, които разчитат на евтина работна ръка. 9% от БВП например се формират от шивашката индустрия, което е доста притеснително, смята Ангелов. Страната има сравнително добре развита тежка промишленост, секторите цимент, вар, гипс, цветни метали, химически вещества са доста продуктивни и са съпоставими със средните нива на ЕС. Сферата на иновациите е с много по-висок ръст от средния на Европа. Това обаче може да се обясни с доста по-ниското ниво, от което тръгваме. В производството на медицинско оборудване, електроизчислителна техника, електронни елементи степента на производителност нараства с добри темпове. Няма дебат около идеята, че България трябва да развива иновациите и да подобрява техническия потенциал на нашите предприятия, каза Ангелов. Увеличаването на разходите за научноизследователска дейност от 0,5 до 2% от БВП до 2020 г. е национална цел, приета от МС. Той съобщи, че ще се набляга върху такъв тип дейности и инвестиции, а грантовото финансиране от държавата ще достигне до 50%. За малките и средните предприятия ще се намират средства чрез програмата "Джереми", която ще бъде ратифицирана от НС другата седмица.


Автор: Маргарита Димитрова

Go back BG Online