Десислава Атанасова: С промените в закона за обществените поръчки даваме шанс на кандидатите
(Класа) - 2010/4/29
Десислава Атанасова, депутат от ГЕРБ: С промените в закона за обществените поръчки даваме шанс на кандидатите

С предложенията за промени в закона за обществените поръчки, които направихме с колегата Емил Радев, целим да се дава възможност на фирмите да отстранят дребни технически пропуски, които са допуснали при подаване на офертите, и така да не отпадат от класирането. Предвижда се комисията да дава срок за отстраняване на минимални технически грешки като пропуснат подпис например. В много от случаите става така, че участниците с иначе прекрасни оферти, отговарящи на всички изисквания, точно поради такива дребни пропуски се отстраняват и възложителите прекратяват процедурата.
Ако се гласуват нашите предложения, комисията ще може да реши на заседание в какъв срок – да кажем до пет дни - фирмите да отстранят нередовните неща – примерно декларация с положени подписи, но незаверена нотариално. И чак тогава да се преминава към отварянето на офертата.
С г-н Радев, с когото сме вносители, идваме от практиката и знаем, че се случва много често общините като възложители или пък публично правни организации да срещат затруднения от такъв характер и да се стига до момент, в който се отстранява единственият кандидат за дадена поръчка или пък и двамата такива. Има и друг вариант – да се избира оферта, която е с далеч по-високи параметри като цена, защото останалите имат дребни технически пропуски. Ето защо правим тези предложения - да има избор възложителят да се спре на най-добрата оферта.
Предлагаме и друго - отварянето на пликовете да е публично. Както и когато има две еднакви оферти по всички показатели, да печели тази с по-ниска цена. В случай че и цените съвпадат, да се види показателят с най-висока оценка – ако и там нещата съвпадат – да се тегли жребий между двете фирми, които са на първо място. Това да става публично и в присъствие на нотариус, медии и организации.

Руслан Стефанов, експерт в Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД): Съществуват неизпълними изисквания

Три законопроекта за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки бяха гледани в правната комисия на парламента и се очаква да влязат за обсъждане в пленарна зала.
Разговорите ни с агенцията за обществени поръчки беше по повод идеята дали обжалването да стане към Комисията за защита на конкуренцията, или да бъде прехвърлено към административните съдилища. Много отчетливо написахме в последните доклади на ЦИД, че основният проблем не е в законодателната сфера, а в прилагането на законите. Основното е, че тези промени в законодателството едва ли са толкова необходими. По- скоро става въпрос за необходимост от по-доброто прилагане. Нека сравним два търга примерно за 300 000 евро в България и в Европейския съюз. Изискванията, които българските чиновници поставят, са много по- детайлни и така нараства възможността за грешки при изпълнението. Имаше фрапантен пример в един от търговете на прокуратурата за подпомагане на процеса на реформа. При него бяха поставили такива изисквания, които надали има фирма в Европа, която да изпълни. Търг, който беше за 300 000 евро, се искаше оборот на фирмата примерно от милиони. Няма да намерите такъв търг при Европейската комисия. Сравнението показва, че не ни куцат правилата. Имаме правила, имаме закон, които са много добри, но ни куца изпълнението. Първо, има тотално незачитане на закона и наказанията не са адекватни. Нито контролната система, нито прокуратурата имат достатъчно лостове за възпиране на онези, които не зачитат законодателството.
Да дадем и пример с по-малките администрации – та те дори не знаят за какво става въпрос. Така че, преди да се пристъпи към безразборно налагане на глоби, трябва да се премине към курс на обучение и да се каже кое как трябва да се прави и кое не.

Go back BG Online