Росен Плевнелиев: МРРБ прекратява необезпечени договори за 160 млн. лв.
(Класа) - 2009/12/11
Според ЦИД сивата икономика през тази година ще е 5,3% от БВП на България

Ще спрем договори за 160 млн. лв., тъй като са финансово необезпечени. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев по време на кръгла маса, посветена на предизвикателствата, които скритата икономика поставя пред развитието и конкурентоспособността на България. МРРБ е поело ангажимент по проектите, но строителните работи все още не са започнали и затова ще бъдат спрени или замразени.
Проектите са предимно за ВиК-услуги, благоустройствени дейности и пътния сектор и според министъра не се очаква изплащане на неустойки. През 2008 г. в МРРБ ударно са подписвани договори на стойност 300 млн. лв., някои от които ще се изпълняват през следващите 3-4 г. В момента ведомството има задължения по финансово необезпечени договори на стойност 250 млн. лв., а да се сключват такива договори е било практика през последните 20 години, уточни министърът.

Плевнелиев не скри изненадата си, че в последните 3 години има разписани 222 мерки срещу сивата икономика и подчерта, че трябва да се въведат само няколко, но много точни правила. Според него корупцията се ражда при сключване на обществена поръчка и по-точно при избор на фирма, а след това при заплащането на услугата. Така държавата генерира корупция, защото един административен служител взема решение на кого колко пари да плати, а строителните фирми се борят за тези плащания. В строителството трябва да се работи на пазарни цени. Установихме, че това не е така в част от договорите, които са подписани, подчерта той.
В МРРБ са икономисани на държавата 67 млн. лв. само през първите три месеца на управлението на новото правителство след направени проверки и корекции на вече сключени договори. Миналата година са разплатени 4,2 млрд. лв. в последния момент, тази година подходът е корено различен, обяви Плевнелиев. Направен е пълен анализ на всяка фактура и всяко плащане в координация с браншови организации. Министърът обеща от 1 януари 2010 г. ведомството му да работи само при 100% финансово обезпечени договори. Според него между 250 и 300 млн. евро ще бъдат спестени от прозрачен търг за строителството на магистрала "Тракия", тъй като в миналото за изграждане на отсечка от 115 км са договорени 619 млн. евро. До края на януари 2010 г. МРРБ ще е готово с тръжните процедури на големите инфраструктурни проекти.
Министерството на икономиката и енергетиката предприема мерки, разделени основно на три групи – за подобряване на бизнес средата и намаляване на бариерите за навлизане на пазара, мерки за стимулиране на легалния български бизнес, както и за по-ефективно управление на държавния бюджет, съобщи на форума министър Трайчо Трайков. Според него привличането на чужди капитали също е сред мерките, възпиращи сивия сектор.
Сивата икономика нараства сред населението, а скритите обороти на фирмите се осветяват, констатира Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД) в годишното си изследване, представено на кръглата маса. Един от изводите е, че затегнатият контрол от страна на приходната администрация след изборите и сформирането на новото правителство са повлияли дисциплиниращо на компаниите. Най-силен е спадът на ДДС и митническите измами, коментира Руслан Стефанов, директор на икономическата програма в ЦИД. В анализа се казва, че скритите доходи на хората в България вероятно достигат 3,3 млрд. лв. или 5,3% от размера на очаквания БВП за 2009 г.
________________________________________
Мнения
________________________________________
Божидар Данев, председател на БСК: Данъчна провека и за т. нар. бедни
Сивата икономика е заразителна, особено в момент на икономическа криза. За нас тя генерира финансовата основа за корупцията. Не трябва да забравяме, че сивата икономика устройва работодатели, регистрирани сделки, данък добавена стойност, акцизи, заети и служители, тъй като те получават повече средства, администрацията, също и самонаетите. Като пример ще кажа, че 92% от самонаетите в медицинския бранш - и зъболекарите, и лекарите, плащат осигуровки върху минимална работна заплата.
Сега 1,6 млн. души са извън трудовия пазар. 200 000 души са на минимална работна заплата, а 500 000 са със заплата до 400 лв. Хайде да се проверят през последните 10 години каква собственост са придобили. При евентуална проверка на тези т. нар. бедни ще стане ясно каква собственост са придобили близо 2 млн. души за изминалите 10 години. Никой не е бръкнал в тази, бих казал, воняща дупка – придобита собственост в последните години, и декларирани доходи. Политиците също са доволни от тази ситуация.Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията: Още 11 млрд. лв. трудов доход при официална заетост

През 2009 година се наблюдава противоположно движение на индекса на скритата икономика. Докато при бизнеса индексът показва общ спад на скритата икономика спрямо предходни години, при населението се наблюдава покачване. Тази противоречива динамика се обяснява с ефекта на кризата и предприетите от правителството мерки за противодействие на скритата икономика през втората половина на 2009 г. От една страна, мерките са насочени предимно върху скритите обороти на бизнеса. От друга страна, в краткосрочна перспектива ефектът на кризата е противоположен при населението и бизнеса, като води до повишаване на укриването на обороти и заетост при населението и намаляване на скритата икономика при бизнеса.
Основните изводи от динамиката на индекса и неговите компоненти за 2009 г. са, че се наблюдава нарастване на "сивотата" на трудовите отношения при населението. Делът на неактивните и обезкуражени българи остава много висок на трудовия пазар – над 1/3 от активното население. Ако им бъде осигурена официална заетост, това би донесло над 11 млрд. лв. допълнителен официален трудов доход. Около 6% от работещите нямат сключен официален договор.


Go back BG Online