България е в челната десетка по ИКТ и иновации в света
(ComputerWorld) - 2010/5/20
В общата класация IMD World Competitiveness Yearbook 2010 обаче тази година България се класира на 53-то място – с 15 позиции по-назад от заеманото 38-мо място през 2009 г.

Информационните и комуникационните технологии и иновациите нареждат България на челните места в най-реномираната ежегодна класация на икономиките в света – "Годишник на световната конкурентоспособност 2010" (IMD World Competitiveness Yearbook 2010). България е включена за пети пореден път в листата, изготвяна традиционно от швейцарския институт IMD (International Institute for Management Development), с участието на Центъра за изследване на демокрацията.
В годишното изследване, IMD оценява България на 3-то място от 58 икономики по инвестиции в телекомуникациите като % от БВП, на 6-то по скорост на широколентов интернет, на 8-мо по абонати на мобилни телефони и на 10-то по достъпност на месечните тарифи на широколентов достъп. Подобрява се позицията на България и по брой компютри на човек от населението и брой патенти на 100 000 души. IMD посочва в заключенията от изследването на международната конкурентоспособност 2010, че САЩ са намалили рисковете от финансовата и икономическа криза, благодарение на размера на икономиката си, силното лидерството в бизнеса и несравнимото превъзходство в технологиите.

Класацията оценява страната по това как работят икономиката, правителството, бизнеса и с каква инфраструктура разполагат (базова, технологична и иновационна, здравеопазване и образование). Резултатите от изследването са особено интересни за международните инвеститори.
България има най-висок резултат в първата група от фактори - ефективността на правителството (32-ро място през 2010 г., спад с четири места спрямо 2009 г.). Следва ефективността на икономиката (спад от 26 на 46 място). Инфраструктурата е класирана на 48 място (спад с 5 места). Ефективността на бизнеса е оценена най-ниско – на 56-то място като след България се нареждат само Словения и Хърватия. Основна причина за подобна подредба е, че кризата се отразява най-силно при бизнеса, а неефективността на останалите елементи се фокусира най-вече върху пазарите или отново върху бизнеса.

Go back BG Online