Т. Безлов: Контрабандата на цигари може да ощети бюджета със 700 млн. лв
(BGNES) - 2010/6/18
Загубата за бюджета от неплащането на акцизи на цигари и продаването на контрабандни цигари тази година може да достигне до 700 милиона лева, заяви Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията по време на кръгла маса "Оценка на заплахите от организираната престъпност".

Общо от акцизи на цигари през миналата година в бюджета са постъпили близо 1, 770 милиарда лева, а нелегалният пазар е бил около 25-30 %. За тази година прогнозата на митниците е ,че постъпленията от акциз на цигари няма да надхвърлят тези от миналата година. Според прогнозата, която Безлов представи тази година нелегалният пазар може да достигне до 40 %. Така се получава и изчислението, че загубите за бюджета от контрабанда на цигари могат да достигнат до 700 милиона лева. Предполага се, че миналата година бюджетът е изгубил около 440-530 милиона лева, а през 2008 те са били едва около 140-170 милиона лева. Той отбеляза, че цигарите нанасят една от най-големите щети за бюджета.

В своята презентация той изтъкна, че контрабандата на цигари крие и политически риск, тъй като несправянето с този проблем може да доведе и до сваляне на правителства в страни като България. Проучване на нелегалния пазар на цигарите в страните от Европа, направено от производителите на цигари показва, че нелегалният пазар в България за миналата година е бил 25 %, а през 2008 годин - 11,5 %.

За сравнение проучаването показва, че за 2009 година нелегалният пазар на цигари във Великобритания е бил 26,1 %, в Албания- 29,9 %, в Литва- 46,6 %, в Германия – 21,2%. Наблюдава се тенденция за повишане на дела на нелегалния пазар на цигари и в Франция, Полша, а в Чехия и Германия, Унгария този процент намалява през 2009 година в сравнение с 2008 година.

Go back BG Online