Обсъждат новите подходи и стратегии в сигурността
(Българска армия) - 2005/10/14

Заместник-министърът на външните работи Любомир Кючуков откри вчера в столицата двудневен семинар на тема "Възприятия и доктринални подходи към сигурността: изработване и прилагане на стратегии за сигурност".

Във форума участват представители на министерствата на отбраната и на външните работи от България, Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина, Албания, Румъния и Унгария. Основната тема на семинара са новите подходи и стратегии за сигурност в Югоизточна Европа(ЮИЕ) в контекста на новите рискове за сигурността.

Семинарът е организиран от Центъра за изследване на демокрацията съвместно с министерствата на външните работи на България и Норвегия и с НАТО и е част от дейността на държавите-членки на Групата за сътрудничество в областта на сигурността в ЮИЕ към НАТО (SEEGROUP).

Семинарът се провежда в изпълнение на Меморандума за сътрудничество между България и Сърбия и Черна гора в областта на европейската и евроатлантическата интеграция. Основната му цел e обмяна на опит в областта на реформите в отбранителния сектор и сектора за сигурност и ролята на парламента и гражданското общество, изработването и прилагането на стратегически доктрини.
Автор: Михаил Григоров

Go back BG Online