Намалява незаконният трафик на оръжие
(Българска армия) - 2005/3/31
Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД), организацията Saferworld и Координационният център на малките оръжия и лекото въоръжение (МОЛВ) в Югоизточна Европа (SEESAC) представиха доклада "МОЛВ в България". В дискусията участваха Филип Гунев - ЦИД, Саймън Рин - Saferworld, заместник-министърът на вътрешните работи Румен Стоилов, Ханс Рисър - SEESAC, Владимир Гайдарски - НСБОП, Никола Михайлов - Министерство на отбраната.

От доклада стана ясно, че броят на малките оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) в България в момента е малко над 1 милион, като 300 хиляди от тях са законно регистрирани. През последното десетилетие броят на гражданите, притежаващи оръжие, е нараснал 3 пъти. Най-лесно притежатели на лично оръжие стават представителите на министерствата на отбраната и на вътрешните работи. Те обаче боравят с оръжието отговорно и предпазливо. Друг е случаят с нарасналия брой на охранителните фирми, което, от една страна, насърчава търговията с оръжие вътре в страната, от друга - създава предпоставки оръжие да попада в хора с престъпни наклонности. Въоръжените ни сили разполагат с 200 хиляди МОЛВ и 21 хиляди тона боеприпаси. Досега са унищожени 100 хиляди от тях. В страната ни има около 93 хиляди нерегистрирани оръжия. Саймън Рин отбеляза, че през последните години системата ни за контрол върху незаконния трафик на оръжие е станала по-здрава и по-сигурна, от което трафикът е намалял.


Go back BG Online