КОРУПЦИЯ-ИЗСЛЕДВАНЕ
(БТА) - 1999/10/28
Митничарите, полицаите и лекарите - най-корумпирани, нараства обществената нетърпимост към корупцията Митничарите, полицаите, лекарите и административните служители в съдебната система са най-корумпираните хора в България. Такова мнение са изразили съответно от 30.7, 25.9 и 25.1 процента от хората в национално представително изследване през септеври с 1110 българи над 18 год, чиито данни бяха огласени в сряда от Александър Стоянов от "Коалиция 2000". Депутатите /3.9 процента/, учителите /5.0/ и общинските съветници /5.7/ най-малко са искали подкуп според изследването. Сред магистратите класацията се води от съдиите - 11.3 процента, следват прокурорите - 9.5 и следователите - 6.1. Увеличена обществената нетърпимост към корупцията, липса на съществена промяна в нивото на корупция и придвижването на правителството с едно място напред в негативната корупционна класация на институциите са основните изводи от септемврийското изследване, каза г-н Стоянов. Корупцията е вече сред трите най-важни проблема за България с 38 процента след безработицата, посочена от 50.2, и ниските доходи /64.6/, изпреварвайки престъпността /32.4/. На въпрос къде е най-разпространена корупцията, 46.9 процента посочват митниците, 8.9 - съдебната система, 7.7 - правителството, 6.6 - данъчните служби и 6.2 - полицията. Най-малко разпространена е корупцията според интервюираните в президентството и армията. Основните фактори, които влияят върху разпространението на корупцията, е стремежът към бързо забогатяване на тези, които са на власт /54.8 процента/, ниските заплати /43.6/, несъвършеното законодателство /37.8/ и др. Само 4.7 процента, смятат, че върху разпространението на корупцията влияят особеностите на българската национална култура, а 7.4 процента посочват като фактор наследените от комунистическото минало проблеми. В обществото преобладава песимизмът по отношение на справянето с корупцията.

Go back BG Online