Пламен Орешарски - иновации -
(БТА) - 2008/7/15
Според министъра на финансите Пламен Орешарски през
последните години ръководеното от него ведомство подкрепя все
по-високи обществени разходи за иновациите и развойната дейност
в България, съобщиха от пресцентъра на МФ. Пламен Орешарски е
отбелязал това при официалното представяне на книгата
"Иновациите: европейски, национални и регионални политики",
състояло се в Центъра за изследване на демокрацията.
Представянето е организирано от фондациите "Приложни
изследвания и комуникации" и "Фридрих Еберт". Членство ни в ЕС
също дава възможности и поставя предизвикателства в областта на
научните изследвания и иновациите. Програмите на Общността са
отворени за участие на българските организации от публичния и
частния сектор. Държавата има ангажимент за увеличаване на
публичните разходи за научни изследвания и иновации до един
процент от БВП, допълнил министър Орешарски.

Go back BG Online