Според ген. Бойко Борисов е необходимо създаването на общи европейски прокуратура, съд и полиция
(БТА) - 2005/3/2
Европейските държави могат да имат успех в борбата срещу
организираната престъпност, само ако се създадат общи европейски
прокуратура, съд и полиция. Това е мнението на главния секретар
на МВР генерал-лейтенант Бойко Борисов, изразено по време на
дискусия "Противодействието на организираната престъпност през
21 век", организирана от Центъра за изследване на демокрацията в
резиденция Бояна.
Според ген. Борисов е необходимо създаването на няколко
федерални служби, които да действат на територията на цяла
Европа и да имат разпоредителни функции в отделните държави.
По думите му различията в законодателствата на отделните
европейски държави в момента възпрепятстват обмена на
разузнавателна информация при транснационални операции срещу
организираната престъпност. Ген. Борисов отбеляза, че с единния
европейски пазар организираните престъпни групи имат право на
свободно движение, докато полицейските служби са задължени да
действат съобразно законите на отделните държави.
В рамките на дискусията заместник-министърът на вътрешните
работи на Великобритания Каролин Флинт представи стратегията за
противодействието на организираната перстъпност на МВР на
Великобритания, която предвижда създаването на Агенция за борба
с тежката организирана престъпност.
Националният център за противодействие на наркотиците към
НСБОП, където работят и експерти от митниците и финансовото
разузнаване, е организиран с помощта на Великобритания, на
принципа на новосъздаващата се Агенция за борба с тежката
престъпност, посочи ген. Борисов. По думите му към този момент в
центъра успешно се обменя необходимата разузнавателна
информация.
Според заместник-министъра на вътрешните работи Бойко Коцев
Агенцията за борба с тежката организирана престъпност е много
добър пример за това България как да изгради единна структутра
за борба с престъпността, при традиционно установен
децентрализиран модел на полицията.
Със създаването на агенцията във Великобритания се установяват
и оптимални институционални рамки, насочени към постигане на
интегриран модел на противодействие на престъпността, при
най-ефективно използване на финансовите възможности на
държавата, централизация на информационната и подчинение на
оперативната дейност на единен мениджмънт, развитие на мрежата
от офицерите за връзка, по-ефективно използване на информацията,
постъпваща от различните канали, коментира Коцев.


Go back BG Online