Равнището на "скрит"а икономика в страната остава относително високо, отчита доклад на Коалиция 200
(БТА) - 2005/2/1
Равнището на "скрита" икономика в страната остава относително високо, пише в доклада на "Коалиция 2000" и "Витоша рисърч", предоставен днес на БТА.
За изследвания период (ноември 2002 г. - ноември 2004 г.) не се наблюдава съществена промяна на общия дял на "скритата" икономика в икономика на страната, пише в доклада.
През 2003 г. е било регистрирано значително ограничаване на проявите на "скрита икономика" при трудово-правните взаимоотношения вследствие на предприетите от правителството мерки. През 2004 г. обаче отново се проявява тенденция към увеличаване на случаите, при които работници са осигурявани на по-ниски от реалните си трудови възнаграждения. Увеличават се случаите, в които изобщо не се сключва договор за допълнителна трудова дейност. Като цяло, през изминалите две години все повече намалява делът на хората, които се занимават със законни, но нерегистрирани официално трудови дейности, пише в доклада.
Една от най-забележимите и постоянни тенденции през последните две години е трайното спадане на случаите, в които не се издават данъчни документи за извършени покупки или ползвани услуги.
По отношение на стриктното плащане на месечни битови сметки и дължими данъци няма изменения - продължават да преобладават нагласите и практиките да се плаща навреме, независимо че за повече от две трети от домакинствата това създава напрежение в техните бюджети.
Няма промяна и в нивото на спестяванията сред населението - повече от две трети изобщо не са имали такива, пише в изследването. Липсата на промени в това отношение през последните две години говори за все още бавното покачване на реалните доходи на населението, смятат авторите на доклада.
Все още натуралното стопанство заема значителен дял в националната икономика и е важен начин за осигуряване на прехрана на повече от една четвърт от домакинствата в страната.
Като цяло, намалява делът на заетите в лични стопанства, както и количествата на произвежданите в тях продукти. Преобладаващата част от собствената продукция остава за лично ползване, но са нараснали доходите от продадена лична продукция като дял от общия годишен доход на домакинствата.


Go back BG Online