корупция - обществено-политически форум - коментари
(БТА) - 2004/2/17
Според заместник-главния прокурор Христо Манчев предпоставките за корупция в България са с обществено-икономически характер и се обуславят от все още значимото присъствие на държавата в българската икономика. Христо Манчев изрази позицията си днес по време на Шестия обществено-политически форум за противодействие на корупцията, организиран от Коалиция 2000.
По думите на Манчев практиката на разследващите органи показва, че в страната съществува структура на престъпна организация, в която участват служители на МВР, митниците и данъчните служби, а в някои от случаите и представители на самата съдебна власт.
През 2003 година общо наблюдавани производства за корупционна престъпност от прокуратурата са 6 785 при 4 431 за 2002 година. От тях новообразуваните са 3042, а 2035 са приключени до края на годината. Внесените обвинителни актове за корупционни престъпления и предложения за споразумения за миналата година са 871. Осъдените лица на първа съдебна инстанция с присъда, която не е влязла още в сила са 431, посочи още Манчев.
Военноокръжните прокуратури са работили по 506 досъдебни производства, от които 323 са приключени за миналата година. В съдилищата са били внесени 174 приключени наказателни разследвания, от които 126 - обвинителни актове, 28 - предложения за споразумения и 20 - предложения за налагане на административно-наказателна отговорност. Само срещу служители на МВР са били образувани 143, от които 89 са внесени в съда, осъдени са 12 души.
Заместник-министърът на вътрешните работи Бойко Коцев посочи, че успешното провеждане на съдебната реформата ще допринесе за висока ефективност в прилагането на законите като съществен елемент от усилията за ограничаване на престъпността и корупцията. По думите му само с общите усилия между компетентните държавни органи, правителствени и неправителствени организации, международни организации и гражданското общество може да бъде изградена високоефективна антикорупционна среда, съобразена с принципите и стандартите на ЕС.
Според депутата от Коалиция за България Татяна Дончева без изчистване от корупцията в МВР и съдебната система не може да се отбележи съществен напредък в противодействието на корупцията и закононарушенията в тези структури. Организираната престъпност по никакъв начин не може да намери противодействие в съдебната система, каза още Дончева. По думите й съдебната система трябва да постави сред приоритетите си изчистване на корупцията в своите редици. Конституционните промени, направени през миналата година, не съдържат големи възможности за противодействие на корупцията, каза още Дончева.
Според заместник-председателя на ПС на ОДС Екатерина Михайлова един от възможните инструменти за противодействие на корупцията в държавата е въвеждането на институцията омбудсман. Тя изрази съмнение, че на този пост може да бъде поставена "удобна фигура".
Председателят на Софийският окръжен съд Нели Куцкова каза, че корупцията е като температура - има ли корупция, това означава, че един организъм е болен. Ние трябва да се борим не само да свалим температурата, а да отстраним причините за заболяването, посочи Куцкова. По думите й основните изводи за съдебната система на годишния доклад за 2003 година за корупцията на Коалиция 2000 доказват, че съдебната система не е никаква система. Тя не действа като единен организъм, а е механичен сбор от три различни по функциите си браншове, каза Куцкова.


Go back BG Online