Представят доклад за оценка на корупцията
(Aktualno.com) - 2007/4/23
Днес Центърът за изследване на демокрацията ще организира Деветия годишен обществено-политически форум срещу корупцията в резиденция "Бояна", София.

Форумът е авторитетна публична проява на антикорупционните инициативи и на нарастващото публично-частно партньорство между гражданските структури и институциите в борбата срещу корупцията.

По време на събитието ще бъде представено и обсъдено осмото издание на Доклада за оценка на корупцията, който тази година е озаглавен "Антикорупционните реформи в България: основни резултати и рискове".

Докладът прави преглед на антикорупционните реформи в България и възможностите за подобряване на управлението на европейско равнище.

Специално внимание е обърнато на: разпространението на корупцията в България; корупция и сива икономика - рискове на вътрешния пазар на ЕС; ролята на държавните институции.

Go back BG Online