Провеждат кръгла маса за орган
(Aktualno.com) - 2007/12/12
В резиденция "Бояна" Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема "Организираната престъпност в България: пазари и тенденции".
На кръглата маса ще бъде представен последният доклад на Центъра за еволюцията на основните пазари, контролирани от организираната престъпност в страната.
Анализирани са основните пазари на наркотици (хероин, меки дроги, синтетични наркотици и кокаин). Привеждат се данни за обема на наркопазара като цяло, както и новите тенденции и възможните сценарии за бъдещето.
Докладът съдържа и множество данни за географията на наркотърговията и за йерархията на криминалните босове.
При пазара на проституция и трафика на хора новост е предложената типология на проституцията в България, както и очертаването на основните тенденции при проституцията и трафика на хора към Западна Европа.
Отбелязана е връзката между легалния бизнес на модните агенции и пазара на проституция в страната и чужбина.
Друга ключова пазарна ниша за организираните престъпни групи са кражбите на коли. Представени са схемите и разделението на труда при кражбите на автомобили и тяхното връщане на собствениците им.
Бизнесът с антики е от пазарите, които покриват целия спектър между черната и бялата икономика. В доклада са изнесени схеми и данни за цикъла, който свързва иманяри, дилъри, колекционери и аукционери.
Важен акцент в общата картина на организираната престъпност са т. нар. безмитни магазини и безмитни бензиностанции.
Авторите на изследването стигат до извода, че макар и формално легални, те всъщност представляват инфраструктура на контрабандата на цигари, алкохол и дизел (посредством фиктивния износ на тези стоки и препродаването им на вътрешния пазар).
Направен е и опит за въвеждане на обща типология за очертаване на етапите и тенденциите в развитието на организираната престъпност от началото на 90-те години до наши дни.
Особено актуално звучене имат изводите за новата симбиоза на организираната престъпност и корупционната й среда в условията на българско членство в Европейския съюз.
В кръглата маса ще участват с изказвания министърът на вътрешните работи Румен Петков, както и посланиците на САЩ Джон Байърли, на Германия - Михаел Гайер, на Норвегия - Туве Скарстейн, на Финландия - Кауко Ямсен.


Go back BG Online