Петков: Трябва да се решат пет
(Aktualno.com) - 2007/12/12
Един от важните въпроси, който поставя доклада на Центъра за изследване на демокрацията за организираната престъпност, е защо в тези последни 15 - 17 години по тези процеси поведението на държавата беше странично", посочи министърът на вътрешните работи Румен Петков.

Петков каза, че като извод от доклада трябва да се решат пет възлови проблема. На първо място да се направят законови промени като уточни, че това не е единственото разковниче, а законови промени, зад които да стои и ефективен ресурс за тяхното изпълнение.

На второ място Петков посочи мобилизация на целия ресурс на държавата.

"Борбата с организираната престъпност не е само задача на МВР, а на цялото общество на всички институции", каза Петков, и посочи като пример публично-частното партньорство, чийто добър резултат е и днешния доклад на Центъра за изследване на демокрацията, който е направен със съдействието на служители на МВР.

На трето място министърът посочи методичност и последователност, като даде за пример някои от постиженията на министерството и посочи, че за целия този период една единствена престъпна група е заловена от боса до счетоводителя.

На четвърто място министърът подчерта ефективността, като я свърза с всички други посочени елементи.

Той се спря на работата в екип, добрата работа с неправителствения сектор, защото обществото трябва да разбере, че очакванията му от правоохранителните органи не могат да бъдат отделени от действията и на обществото.

Петков даде пример със случая с убийството на дете в Разград. То има много по-дълбок смисъл и това е проблема с ценностната система, ролята на семейството, как влияе училището и това, че в крайна сметка и убитото дете и убиеца му са жертви.

По отношение на трафика на хора министърът изрично подчерта, че по никакъв начин не може да бъде легализирана проституцията, защото тя води до узаконяване на организираната престъпност.

Той посочи като пример участието в съвместни операции с партньори от други страни - 59, 32-ма са заловени по европейска заповед за задържане при трафика на хора.

Румен Петков даде за пример и изключително добрата организация на комисар Красимир Петров по отношение на дейността на "Гранична полиция", вследствие на която е намален незаконния трафик на автомобили и хора.

На пето място министър Петков подчерта важността за публичност и прозрачност на действията на правоохранителните органи и в частност на МВР.

Go back BG Online