Инвестиции в ИКТ ни дърпат напред в класация на IMD
(Infoweek) - 2010/5/24
Растежът на българската икономика не е довел дo подобряване на дългосрочните й фактори за успех

ИНФОРМАЦИОННИТЕ и комуникационните технологии и иновациите издърпват България напред, категорична е годишната класация на световната конкурентоспособност на швейцарския институт IMD (International Institute for Management Development). България заема трето място по инвестиции в телекомуникации като процент от БВП сред 58 икономики.
Шесто място е отделено за нея в класацията за широколентов интернет, осмо - според абонатите на мобилни телефони и десето - според достъпността на месечните тарифи за широколентов достъп. Подобрява се позицията на България и по брой компютри на човек от населението (през 2009 г. броят компютри на 1000 човека са били 197, а през 2010г.-228,според Computer Industry Almanac), и по брой патенти на 100 000 души (от 26,8 на сто през 2009 г. на 65,4% през 2010 г.). Като цяло, в България сегментите на електронноизчислителната техника, електронните елементи, и медицинското оборудване се движат с много високи темпове - по-високи от средното зa ЕС.

Спадът в конкурентоспособността
Икономическата криза се е отразила на всички икономически сектори в България, разсея съмненията пресконференцията по повод ежегодната класация на IMD (International Institute for Management
Development). Това включва търговията, инвестициите, заетостта, финансите, производителността, реформите в социалната сфера.
С 15 пункта отстъпва България заеманата през 2009 г. позиция – от 38-о на 53-о място е слязла страната
ни б класацията. Но все пак сме пред Румъния, Аржентина, Хърватска, Украйна и Венецуела.
Растежът на българската икономика след 2004 г. е "кух", той не е довел до подобряване на дългосрочните й фактори за успех, става ясно от данните на IMD. Той е бил базиран преди всичко на недвижимите имоти и кредитната експанзия.
32-о място заема България в годишната класация по ефективност на правителството - това е най-високият й резултат. Ефективността на икономиката е поставена на 46 място, спад с 20 пункта. Инфраструктурата заема 48 място, което е спад с пет места, а най-ниско е оценена ефективността на бизнеса - 56-о място. По този показател оставяме зад гърба си само Словения и Хърватска.
Изключителната зависимост на България от евтина работна ръка и природни ресурси (60 на сто са секторите, разчитайки на тях) води до липсата на конкурентоспособност, посочи Евгени Ангелов, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма.

Нека бъдем оптимисти: подобренията
Подобрения сочат резултатите на годишника за България: бизнесът се регистрира no-лесно, фискалната политика е строга, износът на търговски услуги като процент от БВП е no-висок, растат и приходите от туризъм. Прозрачността на правителствената политика и гъвкавостта на пазара на труда се оценяват позитивно от бизнеса.
Индексът "Цена на Живота" в България е на едно от водещите места с 15 процента в сравнение с други
европейски и американски градове и това е конкурентно предимство, ако се изключи инфраструктурата
и наличната качествена работна ръка. Корпоративният данък върху печалбата все още е един от най-
ниските в Европа.

Новите предизвикателства
Позицията ни в ежегодната класация на IMD не е непосредствен индикатор за текущото представяне на
икономиката ни, акцентира Руслан Стефанов, експерт от Центъра за изследване на демокрацията, който вече пет години работи в сътрудничество с швейцарския институт. Въпреки това обаче по-сериозни реформи ще
изисква българската икономика. През 2009 г. като проблеми се очертаха повишаването на инфлацията, трудният достъп до кредит, липсата на квалифицирани управленски специалисти, влошаването на имиджа и на кредитния рейтинг на България, както и намаляването на преките инвестиции. Дефицитът в консолидирания бюджет, намаляването на растежа на БВП, безработицата, продължаващото изтичане на мозъци, намаляването на търговията и капитализацията на фондовата борса бяха посочени на събитието
като основни предизвикателства за страната ни. В образованието и пенсионната реформа също съществуват негативни тенденции. Нелоялната конкуренция, сивата икономика, корупцията и качеството на човешките ресурси продължават да представляват пречки за бизнеса. Затова трябва да бъде разработено по-добро законодателство за намаляване на олигархическата власт, да се увеличи капацитетът на публичната администрация за управлението на фондовете на ЕС, както и създаване на дългосрочна ИКТ политика.
Бариерите 3а навлизане и излизане от бизнеса е нужно също да премахнем, добави Мартин Димитров,
председател на комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм в Народното събрание. Така
процедурите по банкрутиране трябва да бъдат улеснени - в момента хиляди фирми не може да бъдат закрити. По отношение на бюрокрацията Мартин Димитров подчерта, че е нужно да се спазва принципът на мълчаливо съгласие.
За съжаление, не сме №1 в Европа, заключиха организаторите на събитието.
Резултатите от годишната класация са изключително важни, подчертаха от Центъра за изследване на демокрацията, тъй като се следят от всички големи инвеститори. Тя се публикува вече от двадесет и една години.


Go back BG Online