ЦИД: Разкритията в енергетиката преоткриват топлата вода
(Infoweek) - 2010/4/19
Анализ посочва нередностите в сектора, актуални от 4 години


Липса на конкуренция и неефективно държавно регулиране, са сред сериозните проблеми на енергийния сектор у нас, сочи анализ на най-често срещаните лоши управленски практики в енергетиката. Това позволява да се правят свръхразходи за сметка на потребителите.

Анализът е подготвен от Центъра за изследване на демокрацията и е публикуван още през 2006 – 2007 г., при предходната публична криза, довела до оставка на енергийния министър. Причината той да бъде разпратен до медиите отново са оповестените от правителството данни за злоупотреби и нередности в българската енергетика и идеи за преструктуриране на сектора, уточниха от ЦИД. "Изводите и препоръчаните стъпки в анализа, важат с пълна сила и днес", коментираха от Центъра.

Съсредоточаване на вниманието предимно върху ЕРП, но не и върху производителите – държавни монополи, е другият проблем на българската енергетика, смятат от ЦИД. Бизнес плановете на дружествата производители се разглеждат от ДКЕВР и се утвърждават. В тях могат да се залагат свръхразходи, които няма кой да контролира поради липсата на капацитет на комисията, а понякога и поради неумение да се изготвят бизнес планове от самите дружества. Не се прави прецизен икономически анализ на начина на управление на дружествата, на практическата потребност от едни или други разходи и най-вече – на ефективността на провежданите инвестиционни политики, калкулирани в цени за единица мощност и съотнесени към средноевропейските пропорции и критерии за ефективност.

Анализът насочва вниманието и върху икономически необоснованото използване на политически свързани посредници при вноса на суровини (газ и ядрено гориво) и износа на електроенергия. Оформят се политико-икономически кръгове, обвързани с държави – производителки на енергийни източници и техните доминиращи корпоративни структури, алармират от ЦИД. Успехът им се дължи на проникването с времето във висшите политически среди независимо от партийната принадлежност, от една страна, а от друга, на връзките им с външните доставчици на енергийни източници, които по правило са тясно свързани с висшите политически кръгове в своите страни.

В същото време обществените послания в медиите се контролират чрез "независими" експерти – консултанти по енергийни проекти. Прикриват се също злоупотреби и корупция чрез засекретяване на договори с мотиви за национална сигурност, технологична и екологична сложност, смятат от ЦИД. В много случаи е възможно безнаказано укриване на информация чрез нейното неоправдано класифициране. Това с особена сила се отнася до ядрената енергетика, допълват от там.

И не на последно място проблем е фактът, че рискът за възлагане на неизгодни обществени поръчки в енергетиката е значително по-висок, отколкото в други сектори. Над 50% е делът на прякото договаряне на обществени поръчки с изпълнители в енергетиката, което е най-удобният метод за контролирано връщане на подкупи към политически покровители, заключават от ЦИД.

Go back BG Online