Експерти: Пикът на кризата у нас ще е през второто и третото тримесечие на годината
(Infoweek) - 2009/5/25
България става все по-конкуреноспособна, според Годишника на световната конкурентоспособност 2009 г.

Кризата в България ще се достигне дъното си през второто и третото тримесечие на годината, ако се запазят съществуващите в момента тенденции, съобщи Руслан Стефанов от Център за изследване на демокрацията по време на представянето на най-старата ежегодна класация на конкурентоспособността на икономиките IMD World Competitiveness Yearbook 2009: Годишникът на световната конкурентоспособност 2009 г. Колкото по-бързо бъде сформирано правителство и бъде адресирана кризата, толкова по-бързо ще излезем от нея, допълни експертът. Необходима е също така промяна на фокуса на икономическата политика - от големите компании трябва да се премине към развитието на малки и средни предприятия. Освен това трябва да се излезе от нискотехнологичния характер на икономиката в страната чрез инвестиции в изследователската дейност, допълни експертът.На 38-о място сред 57 водещи световни и регионални икономиики е оценена България според най-старата ежегодна класация на конкурентоспособността на икономиките Годишникът на световната конкурентоспособност 2009 г. (IMD World Competitiveness Yearbook 2009). Според регионалната класация, която е част от доклада, за Европа, Близкия Изток и Африка България заема 23 място от 35 страни. Това стана ясно по време на представянето на доклада от специалисти от Центъра за изследване на демокрацията, който взема участие в неговото изготвяне. С това страната ни се изкачва с едно място напред по своята конкурентоспособност спрямо миналата година и с три позиции спрямо 2006-а и 2007 г. Според класацията България е пред страни като Испания, Бразилия, Полша, Унгария, Турция, Русия, Италия, Румъния, Гърция, Хърватия и Украйна. На първо място в класацията е САЩ, следван от Хонг Конг, Сингапур, Швейцария и Дания. На последно място е Венецуела.

По ефективност на икономиката постигаме най-висок ръст

Конкурентоспособността анализира как нациите и фирмите управляват съвкупността от своите ресурси и компетентости, за да повишат съответно благосъстоянието на хората или печалбата си. Това, което се разглежда подробно са фактите и политиките, които оформят способността на дадена нация да се конкурира. Класацията оценява международната конкурентност на страната по 329 критерия и по четири групи от фактори: икономически резултати, бизнес среда, правителствени политики и инфраструктура. Има някои елементи от конкурентосопособността на държавите, които не могат да бъдат променяни: географско разположение, население и т.н. Другите елементи се променят с развитието на страните. Най-висок резултат България има в групата от фактори – "Ефективност на икономиката": след спада от 31-во на 38-мо място през 2008 г. се наблюдава покачване до 26-о място в класацията за 2009 г. Следва "Ефективност на правителството" (28-мо място, в сравнение с 38-мо за 2007 г. и 29-о през 2008 г.). Единствено по отношение на инфраструктурата се наблюдава спад – България е класирана на 43-то място сред 57-те участници (две места по-ниско от миналата година). Ефективността на бизнеса е оценена най-ниско – на 47-мо място - в сравнение с останалите три групи показатели. Въпреки това се наблюдава подобрение от 2007 г., когато тя е заемала предпоследното 54-то място, стана ясно по време представянето на доклада.

Технологичната инфраструктура

Технологичната инфраструктура като част от общата такава е най-добре представена. В този сектор България заема 30 позиция, подчерта Тодор Ялъмов, експерт в Центъра за изследване на демокрацията. За разлика от образованието и научната инфраструктура, технологичната е доста добре развита у нас. Това до голяма степен се дължи, от една страна, на първото ни място по инвестиции в телекомуникации, като това, от своя страна се отнася към инвестициите в комуникациите като дял от БВП. На много високо място сме по ръст на експорта в областта на електрониката. Интересна тенденция, която се наблюдава и в други международни изследвания е, че традиционно данните за интернет потреблението – цена, достъпност и т.н., ни поставят на много високо място. В тази класация сме на пето по показателя цена на фиксиран броудбенд. На много предно място сме не само по цена, но и по достъпност. Това се дължи на голямата конкуренция, която имаме на този пазар от страна на LAN-овете, което доведе до невиждан, драстичен спад на цените за IDSL от страна на БТК, уточни Тодор Ялъмов. Широколентовият достъп на практика е налице навсякъде, където е нужен. Големият проблем, както навсякъде в Европа, остават малките отдалечени места със застаряващо население. Но в тези случаи вече стои въпросът доколко те могат да го използват този броудбенд, за какво могат да го използват и т.н.

Очакван спад в общия ИТ пазар

По отношение на общия ИТ пазар се забелязва забавяне и спад, който е очакван. Факторите за това не са само икономическата криза, но и това, че през последните три-четири години успяхме да наваксаме много в навлизането на технологии в предприятията и достигнахме до платото в това навлизане – до нива от 85-90%. Именно заради това се очаква забавяне в закупуването на нов хардуер. Оттук нататък ще става въпрос предимно за обновяване на закупения хардуер и то в условията на криза. Обновяването ще се случва през по-голям период от време. "За следващата година очакваме основно интеграция на софтуерните системи, тъй като те през последните години навлизаха много хаотично в предприятията", каза Тодор Ялъмов. Все още са много малко предприятията, които имат цялостни решения само от един доставчик. За да се подобри функционалността тези софтуерни системи трябва да се интегрират.

Ролята на държавата за развитието на ИКТ сектора

"Забелязва се много голяма институционална конкуренция през последните четири години между различните актьори в държавата, които имат отношение към ИКТ с ниско ниво на сътрудничество и сериозно изместване и фокусиране върху държавно финансиране по непазарен начин на определени икономически субекти", коментира Тодор Ялъмов. Особено прави впечатление и новата тенденция от последните три години за финансиране на квазинеправителствени организации, включването на такива неправителствени организации като инструмент за държавна политика, което ние смятаме, че не е ефективен инструмент и води до загуби както на обществено доверие, така и на икономическа полза, е мнението на Тодор Ялъмов.

Специално в сферата на иновациите българският ИКТ сектор има голям потенциал. "Ние препоръчваме повече инвестиции в оригинални изработки, независимо дали ще бъдат в областта на производството или в областта на услугите, които инвестиции да бъдат опозиция на продължаващото инвестиране в ИКТ инфраструктура, тъй като виждаме, че тя бива оценявана значително добре", заключи той.

Предимствата на България

"Според данните от класацията става ясно, че или наистина се развиваме бързо или другите държави правят повече грешки от нас", обобщи по време на представянето на годишника Руслан Стефанов. "Безспорно положителен знак към международните инвеститори за възможностите, които икономиката на страната предоставя в сравнение с други страни от региона, е изкачването на България в класацията от 41-во място през 2006 г. на 38-мо място през 2009 г. За разлика от други подобни класации, тук страната ни се сравнява с най-развитите и привлекателни за инвестиции икономики в света", уточни той. "Самото включване на българската икономика в класацията е признание за мястото, което тя заема в световната икономика и за наличието на международно-сравними количествени показатели за нейното развитие", допълни той.

Недостатъците в дългосрочен план

Въпреки изкачването в класацията, прогнозите са за по-голям от отчетения през първото тримесечие на 2009 г. спад – 3,5%. Глобалната криза предизвиква съществени пречки пред развитието на икономиката, особено що се отнася до достъпа до капитал, справянето с междуфирмената задлъжнялост, развитието на иновациите, технологиите и науката, подобряването на имиджа на страната, спазването на върховенството на закона и др. Нелоялната конкуренция, администрирането на бюрократични и регулаторни режими, сивата икономика и карупцията, както и качеството на човешките ресурси продължават да бъдат пречки пред бизнеса. Въпреки високия ръст през последните няколко години България остава една от страните с много ниски показатели за БВП за човек от населението.

От класацията става ясно, че очакванията Източна Европа да е имунизирана от спиране на чужди инвестиции се оказват неверни. Рано или късно при такива външни шокове, страните, които са с висок дефицит по текуща сметка се оказват уязвими, тъй като може да настъпи рязко изискване на задълженията от предприятията. Това означава, че бизнесът живее на кредит. Кредитната задлъжнялост на бизнеса вече се явява като фактор пред неговия по-нататъшен ръст, конкретизира Руслан Стефанов.

Петте основни предизвикателства пред България за 2009• преодоляване на политическата нестабилност и несигурност преди и след парламентарните избори през юли 2009 г.

• подобряване върховенството на закона за ограничаване на сивата икономика, корупцията и организираната престъпност

• подсилване на ефективността на държавните разходи, стратегическото планиране и прозрачността на политиките

• подобряване работата на държавната администрация и предоставянето на административни услуги чрез агресивно въвеждане на електронно правителство

• реформиране на икономическата политика и повишаване на държавните разходи за МСП, изследователска, технологична и иновационна дейност, както и ИКТ


Go back BG Online