Кой е послушен пулел на властта
(Политика) - 2005/2/12
Парите от ЕС за неправителствени организации се разпределят по корупционни схеми", заяви политологът Огнян Минчев, шеф на Института за регионални и международни изследвания. Той се възмути от начина, по който се разпределят парите от чуждите донори за нашите неправителствени организации.
"От целесъобразното и прозрачно разпределение на тези пари пряко зависи оцеляването на гражданския сектор в България. Днес тече пълномащабна акция за превръщането на този сектор в послушен пудел на властта - на всяка поредна власт."
Според Минчев Министерството на финансите и Делегацията на Европейската комисия в София работят в полза на управляващите.
"На практика определени представители на делегацията и на Министерството на финансите изграждат система на подчиняване на неправителствения сектор на целите и интересите на управляващата текуща политическа гарнитура - на НДСВ, ДПС и "Новото време". Пари по програмите за гражданското общество получават преимуществено клиентелните организации на управляващото мнозинство", твърди Огнян Минчев.
Той се позова на скорошно изследване на фондация "Аксес" за начина, по който се финансират неправителствени организации. Фондацията нашумя с докладите си за корупция в софийската община в навечерието на последните местни избори. Разгневеният политолог твърди, че днес въпросното изследване не може да бъде открито никъде, защото върху фондацията е бил оказан натиск то да изчезне.
"Не можем да се ангажираме с твърденията, които Огнян Минчев излага", каза за "Политика" Валери Русанов, председател на управителния съвет на фондация "Аксес". Русанов отрече изследването да е било укривано, след като беше предоставено на медиите на специална пресконференция, организирана в Центъра за изследване на демокрацията.
Екип на "Аксес" е направил анкета сред 55 неправителствени организации, кандидатствали за финансиране по програма ФАР. Извадката е изкривена, защото правителствените структури, осъществяват подбора, са отказали участие в проучването с мотива заетост| Поканата да разкажат са отклонили и по-голямата част от кандидатствалите организации, обясниха от "Аксес". Проблем за изследователите е било дори да издирят отхвърлени участници, защото официално се публикуват данни само за спечелилите финансиране, съобщи Валери Русанов.
Той направи уговорката, че фондацията може да продължи изследването, ако си намери затова пари.


Валери Русанов:
Върху нас не е упражняван натиск. Ние имаме някои съображения да не публикуваме изследването на страницата на фондацията. Причината е в представителността му - много малко организации се отзоваха и затова не искаме да разгласяваме резултатите. Ако си намерим пари, ще продължим да правим такива изследвания.

Огнян Минчев:
Преди 2-3 седмици в печата бяха разпространени част от резултатите на едно изследване, проведено от фондация "Аксес" за отношението на гражданския сектор към методите и стила на разпределение на европейските фондове в България. От публикуваната информация става ясно, че огромното мнозинство интервюирани считат механизма на финансиране чрез Делегацията на Европейската комисия за много корумпиран. Това изследване днес не може да се открие никъде. Някой взе решение и оказа натиск то да изчезне.


Go back BG Online