Кръпки по тогата на Темида
(Политика) - 2005/4/16
България трябва да извърши реформа в съдебната си система непосредствено след парламентарните избори през юни 2005-та, за да се справи с организираната престъпност, корупцията и престъпния бизнес или да се прости с плановете си да се присъедини към ЕС пред 2007 г. Това е позицията на българския министър на правосъдието и пазител на държавния печат Антон Станков. След като комисарят Оли Рен в София с благ, но достатъчно строг тон , представи позицията на Брюксел, вече започна да ни успокоява,че не мислят за предпазната клауза спрямо нашата страна.
Така осем години след заявлението на българската страна съдебната реформа продължава да бъде висш приоритет на България, а дипломати продължават да посочват, че тя е от ключова важност за засилване на икономическия растеж и борба срещу корупцията и организираната престъпност.
" Следващият парламент трябва да започне да работи непосредствено след избори-те...или България ще остане извън ЕС" каза Антон Станков пред агенция Ройтерс. Подобна позиция потвърди и сегашният парламентарен председател Борислав Великов. Правителството на Симеон Сакскобургготски не успя да постигне повече от заканите за завършване на съдебната реформа и въпреки провежданите социални и икономически реформи неведнъж бе порицавано от Запада, че прави прекалено малко за премахването на подкупите и могъщите престъпни групи, които "морят" страната. Темата вече досади и извън професионалните среди с болезненото отсъствие на политическа воля ситуацията с престъпността да бъде променена, а българските магистрати да не са успели да осъдят нито един виден престъпен бос в страната. Съдбата на престъпващи-те законите извън границите на родината е различна.
Вече е ясно, че българското общество ще трябва да е готово да научи резултатите от първата за тази година партньорска проверка на европейски юристи, които бяха една седмица в България в края на февруари. Преди да са написали своите доклади и те да "изтекат" към българските медии, както се случи през лятото на миналата година, отсега могат да се очертаят проблемните зони на последния преглед. Въпреки конфиденциалността на срещите най-голямо време евроекспертите отделиха на държавното обвинение. Месеци по-рано дипломат на голяма държава пред съдийска конференция в София се беше разделил с езика на професията си и беше обявил прокуратурата за виновник за хода на съдебната реформа. Всичко това се случва при очертаващата се все още теоретично, да бъде приложена спрямо България, отлагателна предпазна клауза, ако ангажиментите за модернизация на българското правораздаване не бъдат покрити. На практика Европейската комисия ще даде оценката си за готовността на България за членство през ноември, когато ще е втората за годината проверка у нас.
Фактически съдебната реформа започна с малка бързина, както казват железничарите, още след приемането на Конституцията от 1991 година, където беше поставен неизпълнимият срок цялото законодателство да бъде приведено в съответствие с новия основен закон в рамките на три години. Самият Закон за съдебната власт беше приет чак на петата година.
Нов Наказателно-процесуален кодекс ще бъде готов до края на годината, но в това ли е смисълът на съдебната реформа -ако същината не стигне до сбъркания модел на доведената до абсурд независимост на частите от съдебната власт.
Връщаме се със следващите редове седем години назад:
Редовен доклад на ЕК за България за 1998 г.
"Необходими са по-нататъшни усилия за осигуряване на правилното функциониране на съдебната система, включително и по отношение на нейните възможности за прилагане на законодателството на Европейската общност. Основните предизвикателства са свързани с трансформирането на наследената система и нейното разпространение върху криминалните следствия и обществената сигурност. "..."Ще бъдат необходими по-нататъшни усилия в следните области: подобряване на статута на съдиите и прокурорите, промяна на следствените процедури, засилена защита на съдебната система срещу евентуална корупция, попълване на свободните места, ускоряване на прозрачното и ефективно гледане на делата с цел намаляване на изостаналите дела, повишаване възможностите за предоставяне на правна помощ, съкращаване на периода на предварителното задържане в съответствие с международните стандарти, ефективно изпълнение на съдебните решения и възстановяване на общественото доверие в съдебната система."
" Ще бъдем готови със закона на 15 май. След това парламентът ще спре работа, защото изборите ще бъдат произведени на 25 юни", казва сега през 2005-та година министърът на правосъдието Антон Станков." Ще имаме достатъчно време през август да се отмени ваканцията и да работим върху този закон".
Тук е време да се запитаме кой у нас не положи предписаните от Европейската комисия значителни усилия за правене на съдебна реформа? Защо поотделно и на думи всички политици са "за" съдебната модернизация, а от друга страна ,когато се стигне до действителната промяна, се работи по примера на законовите кръпки и добавки. Те превръщат самия замисъл на законодателя в абсурд. Многобройните изменения и допълнения в действащия в момента НПК са го превърнали в отдавна загубила естетиката си черга, по която кръпките са повече от основния замисъл. А от друга страна, напоследък вече се добавят цели глави и нови правила, свързани с многобройните международни договорни задължения на страната в областта на правораздаването.
Възможно ли е най-после само с един нов НПК, за който от програма ФАР се дават 1 милион евро, а от българското правителство -100 хиляди лева, да се постигне една радикална съдебна реформа, която да ни позволи да изпълним една обикновена, но много важна българска конституционна препоръка. След европейските очаквания и напомняния, важно е какво пише в българската Конституция: " Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество". С добавката на втората поправка - (ДВ, бр. 18 от 2005 г.) "Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз".
В този смисъл още един европейски ангажиран с нашата страна експерт ни напомни, че България трябва да осигури равен достъп до правосъдие на всички европейски граждани до 1 януари 2007г. и да не забравя за поетите обещания. Думите са на ръководителя на преговарящия екип за България от страна на Европейската комисия Бриджит Чернота по време на международна конференция в София.
Ако следващото Народно събрание събере воля и съгласие за базисни конституционни промени на съдебната власт като преместване на прокуратурата и следствието в изпълнителната власт и реформиране на кадровия орган на съдебната система - Висшият съдебен съвет, тогава новият Наказателно-процесуален кодекс ще може да изпълни очакването за структурната реформа в съдебната власт. Така министърът на правосъдието Антон Станков изрази очакванията си на международната конференция за досъдебната фаза на наказателния процес. В скоби казано, организаторите от Центъра за изследване на демокрацията с подкрепата на Европейската комисия не успяха да включат в дебата представители на прокуратурата. За сметка на това следователите обявиха, че остават в съдебната власт до следващия път, когато се заговори за реформи.
Още не е ясно обаче дали нов НПК може да се приеме за значително усилие или следващото парламентарно мнозинство ще се наеме да разсече гордиевия конституционен възел и така да заобиколим предпазния капан на отлагателната клауза.
Иначе други необходими мерки в правораздаването също се очакват в подкрепа на действащата пазарна икономика, за каквато ни признаха. Това са правила, по които фирмите по-ефективно да уреждат гражданските си спорове и така да не отблъскваме инвеститорите. Антон Станков беше обещал да извади фирмения регистър от съдебната власт и да ограничи ширещата се корупция, но и за това сега няма да стигне времето.


"Новото правителство е включило в своята програма за периода 1997-2001 отделна част, посветена на реформата на съдебната система". .." България трябва да предприеме необходимите стъпки за изграждането на съответните институции колкото е възможно по-бързо, за да избегне това незадоволително състояние"..
"Значителни усилия следва да бъдат положени за борба с корупцията, подобряване на администрацията на правосъдието и осигуряване на по-пълна защита на индивидуалните свободи, особено в случаите на злоупотреба с власт от страна на полицията и специалните служби, които са все още твърде често срещани."
Становище на ЕК по молбата на България за членство


Автор: ВАСИЛ ЧОБАНОВ

Go back BG Online