Конкурентноспособността на България се срина
(Dnevnik.bg) - 2010/5/20
Страната губи най-сериозно позиции при ефективността на икономиката

Предупрежденията точно преди година, че България губи конкурентните си предимства, вече са факт.
Страната буквално се е сринала в класацията за конкурентоспособност на най-перспективните от инвестиционна гледна точка икономики в света - от 38-а на 53-та позиция.
Класирането, известно и като Годишник на световната конкурентоспособност, се изготвя от швейцарския Институт за управленско развитие (IMD). Резултатите за 2010 г. бяха представени от българския партньор на организацията, Центърът за изследване на демокрацията.
Общата оценка се прави на базата на 327 критерия, разделени в 4 големи групи: ефективност на икономиката, правителствена ефективност, бизнес ефективност и инфраструктура. От данните се вижда, че България губи най-сериозно позиции при ефективността на икономиката, където пада с 20 места. Най-рязък е спадът при чуждестранните инвестиции, следван от отражението на всички фактори върху националната икономика.
"Тази година мястото на България в класацията повече й приляга", коментира данните Руслан Стефанов, директор на икономическата програма на ЦИД. Преди година той предупреди, че тогавашното правителство се е провалило в дългосрочното подпомагане на конкурентоспособността като ефективност на публичните инвестиции и изграждане на научна инфраструктура. Вчера Стефанов посочи, че през последните години инвеститорите масово са се насочили към мегапроекти и това е напомпало икономическия растеж, но в същото време иновациите в малкия и средния бизнес са останали на заден план.
"Данните показват, че растежът след 2004 г. не е довел до подобряване на дългосрочните фактори за успех на икономиката, бил е неустойчив и кух, базиран на недвижими имоти и кредитна експанзия, а не на повишаване на капацитета за добавяне на стойност", е коментарът на ЦИД към българската част в доклада. Според Стефанов един от основните проблеми на българската икономика е, че все още се инвестира предимно в отрасли с ниска добавена стойност. "Имаме скрита нискотехнологична заетост, която излиза наяве при криза", коментира той. Зам.-министърът на икономиката Евгени Ангелов отговори, че в скоро време ще заработят фондовете за дялово инвестиране с евросредства, чрез които държавата ще стимулира дребните и средните фирми към инвестиции в иновации и нови технологии.

Пет предизвикателства за 2010 г... Подобряване на бизнес средата чрез по-добро прилагане на законите и намаляване на олигополната власт, сивата икономика, корупцията и организираната престъпност.
.. Увеличаване капацитета на публичната администрация за управление на средствата от ЕС.
.. Разработване на ясни средносрочни и дългосрочни политиките за иновации и ИКТ, които да изведат икономиката към растеж чрез повишена добавена стойност.
.. Намаляване на високата интензивност на ресурсите в производството.
.. Освобождаване на пазарното търсене.

Имаме нискотехнологична заетост, която излиза наяве по време на криза.
Руслан Стефанов, ЦИД

Дълго време правителството ни уверяваше, че сме номер едно в ЕС по някои икономически показатели, а не е така и класацията го доказва.
Мартин Димитров, лидер на СДС

Кризата се отрази в България на всички сектори в икономиката - търговия, инвестиции, заетост, финанси.
Огнян Шентов, председател на ЦИД

Автор: Христо Петров

Go back BG Online