Редакционен: По лоша спирала
(Dnevnik.bg) - 2010/5/20
Годишникът на световната конкурентоспособност, който класира 58-те най-важни от инвестиционна гледна точка икономики в света, съдържа очакван за България анализ.

Общата оценка на страната я сваля от 38-о до 53-о място спрямо миналата година, а по показателя "ефективност на икономиката" спадът е с цели 20 места. Това рязко разместване е равносилно на диагноза, до която щеше да се стигне и без ускорителната помощ на глобалната криза.

Авторите от швейцарския Институт за управленско развитие (IMD) напомнят, че конкурентоспособността е показател за това как държавите и фирмите управляват съвкупността от своите ресурси и компетенции/таланти, за да повишат благосъстоянието на хората или печалбата.

И както е коментирал при представянето на доклада директорът на икономическата програма на ЦИД Руслан Стефанов, "тази година мястото на България в класацията повече й приляга", и " че данните показват, че растежът след 2004 г. не е довел до подобряване на дългосрочните фактори за успех на икономиката, бил е неустойчив и кух, базиран на недвижими имоти и кредитна експанзия, а не на повишаване на капацитета за добавяне на стойност".

С други думи - озовали сме се в спирала, чието навъртане никой не искаше да види в т.нар. добри години. Защото без чужди инвестиции и без конкурентоспособност, което ще рече реална икономика, носеща добавена стойност, трудно ще решим дългосрочните си проблеми, камо ли краткосрочните като бюджетната дупка за тази година.

Колкото до класацията на предизвикателствата, посоченото и от ЦИД като приоритетно е "Подобряване на бизнес средата чрез по-добро прилагане на законите и намаляване на олигополната власт, сивата икономика, корупцията и организираната престъпност". За да заговорим все някога и за нормален бизнес.

Go back BG Online