България ще изгради бързо енергийна борса
(Dnevnik.bg) - 2009/11/23
България в кратки срокове ще създаде енергийна борса и ще предприеме мерки за ускоряване либерализацията на електроенергийния и газовия пазар. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков при обсъждане на новата енергийна стратегия на България до 2020 г. в парламента. На него участваха представители на големи потребители, браншови и работодателски организации.

Стратегията се очаква да бъде готова до края на тази или началото на следващата година. За нея се говори от няколко години, като по времето на кабинета на Сергей Станишев беше създадена междуведомствена работна група, която внесе доклад за нея.
В момента около 20% от компаниите купуват електроенергия от свободния пазар, а на газовия нямат избор. "Ще се работи за възможността потребителите да могат да сменят доставчика на енергия и ще се създадат условия за свободен достъп до преносните мрежи", каза Трайков. При отварянето на газовия пазар ще се разчита на доставки по новите връзки с Гърция и Румъния, както и от терминала за втечнен газ, който ще бъде изграден в Гърция.

"Булгартрансгаз" и Електроенергийният системен оператор (ЕСО) ще бъдат отделени от Българския енергиен холдинг и ще преминат на пряко управление на министъра на икономиката. Това трябва да стане най-късно до 2011 г., когато изискванията на третия енергиен пакет на ЕС за независимост на операторите на газови и електропреносни мрежи и отваряне на пазара трябва да станат част от българското законодателство. Новият енергиен закон се предвижда да бъде готов до лятната ваканция на парламента догодина.

"Стратегията предвижда държавните компании да бъдат преобразувани в публични и до 15% от акциите първо на "Булгартрансгаз" да бъдат пуснати на борсата", обясни Трайков. Преди това холдингът ще бъде преструктуриран, а НЕК и мините ще бъдат оздравени. Неотдавна зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Мая Христова обяви, че най-рано акциите могат да бъдат пуснати в края на 2010 г.
Документът предвижда мерки за подобряване на енергийната ефективност чрез ускоряване на битовата газификация, инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Международен фонд "Козлодуй", фонд "Енергийна ефективност" и програми на европейските фондове ще финансират енергийните спестявания.

"Важно е какъв ангажимент ще поеме правителството, за да стимулира малките и средните предприятия за повишаването на енергийната ефективност както при потреблението, така и при производството на енергия", каза председателят на икономическата комисия Мартин Димитров. "Държавата ще подкрепи институционално инвеститорите в газови централи", изтъкна министърът. Тези мощности се предвижда да бъдат използвани като резервни.

Автор: Светлана Ненова

Go back BG Online