Внимание, политическа корупция!
(Dnevnik.bg) - 2007/4/23
Политическата корупция по високите етажи на властта - сред членове на правителството, депутати, висши държавни служители, кметове и общински съветници, става все по-сериозен проблем в България. Практическата й безнаказаност създава реална опасност от "приватизиране" на възможностите, които предлага членството в Европейския съюз. При тази ситуация е възможно обратно нарастване на административната корупция, която намалява. Това са част от основните изводи в редовния годишен доклад за оценка на корупцията, представен в понеделник от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). Докладът, който беше представен пред дипломати, магистрати и политици, прави преглед на резултатите от противодействието на корупцията в България през 2006-2007 г. и очертава предизвикателствата пред страната като член на ЕС.

За първи път от десет години корупцията е определена като най-значителния проблем на гражданите (виж графиката). Засилват се нагласите сред населението и сред бизнеса, че политическата корупция се увеличава и се "затваря" в корупционни мрежи, по-популярни като "обръчи от фирми". Според авторите на доклада с приключването на приватизацията и ограничаването на митническия контрол в основни рискови зони се превръщат управлението на държавната собственост и предоставянето на обществени поръчки и концесии, към които се насочва голямата организирана политическа корупция.

През 2006 г. България е загубила от корупция над 2 млрд. лв., повече отколкото е средногодишният размер на европейските фондове, предвидени за страната, и то само от три области: 1 млрд. лв. при обществените поръчки, 800 млн. лв. при замяната на земи и управлението на държавна собственост, 300 - 400 млн. лв. от контрабанда през безмитните магазини.

Подобно на административната корупция скритата икономика в България продължава да намалява, но остава голям потенциален източник на плащания под масата. За 2002 - 2007 г. делът на сивата икономика в оборота на отделните икономически отрасли в България е намалял от 29 % на 17.1%, т.е. през 2007 г. оборотът на сивия сектор е приблизително 12 и 15 млрд. лв.

Като основен проблем ЦИД отчита безнаказаността при корупционните престъпления. Значителна част от корупцията остава неразкрита, а дори в малкия брой случаи, когато има образувано наказателно производство, то невинаги завършва с постановяване на осъдителна присъда. Съпоставка на данните на системата за мониторинг на корупцията за средномесечния брой подкупи през 2006-2007 г. с данни на Министерството на правосъдието за образуваните съдебни производства през 2006 г. за корупционни престъпления - 233, и осъдените по тях лица - 188, показва, че в България е по-вероятно да пострадаш в катастрофа, отколкото да бъдеш наказан за даване или получаване на подкуп. Вероятността да бъде наказан някой за корупция е толкова малка, че всеки подкуп, дори от стотинки, е изгоден за вземащия.

"Българите искат да видят ясни сигнали, че техните лидери и съдебната система имат сериозни намерения да се борят с корупцията", заяви пред форума посланикът на САЩ Джон Байърли. По думите му българите искат да видят повече обвинения срещу публични фигури, скъсване на всички връзки на политици и партии със сенчести посредници и престъпни босове, както и да бъдат извадени изпраните пари от политиката и бизнеса.

Присъстващите на форума магистрати обаче подчертаха, че ще има осъдителни присъди за корупция само при доказана вина, а не защото съюзниците в лицето на САЩ и ЕС настояват за това. "Много е лесно да обявим публично някого за корумпиран и безкрайно трудно да го докажем в съда, защото там действат други правила, които не са лоши, които не трябва да изоставим. Защото тези правила маркират цивилизацията на XXI век", заяви и главният прокурор Борис Велчев.

В изказването си главният прокурор предпочете да обърне внимание на цялата контролна система в страната. "Този въпрос е по-важен, защото се създава едно впечатление, че за всички нередности в държавата отговарят полицията и прокуратурата. Това просто не е така. Много хора не си задават въпроса какво правят митническите органи, данъчните органи, органите на строителния надзор, на ветеринарния надзор, органите за санитарен надзор в страната", заяви още Борис Велчев. Той се обяви за противник на идеята да се бори само висшата корупция и това да става за сметка на дребната корупция.

---------------
Борис Велчев, главен прокурор

Трябват процеси срещу публични фигури

Онова, което ни трябва, са процеси срещу публични фигури. И то не един или два. Защото само тези процеси могат да възстановяват доверието на гражданите в съдебната власт. Аз съм свидетел на факта, че дори когато органите на полицията и прокуратура постигнат някакъв резултат, това веднага се подценява, защото хората все още нямат доверие. Дори понякога, за мен необяснимо, ни се приписват някакви странни мотиви - едва ли не започваме шумни дела с намерение да прикрием престъпниците. Тази нелогичност в някои обществени представи показва едно - липсва доверие. И си давам сметка, че единственият начин да ни повярват е не веднъж, а постоянно и неотклонно да привличаме към наказателна отговорност фигури, които до този момент са стояли по-скоро в сянката на правораздаването.

Джон Байърли, посланик на САЩ

Данък корупция спира развитието на страната

Нетърпимостта към корупцията все повече нараства, защото българите виждат колко скъпо им струва тя. Корупцията повишава цените на обществените услуги - от строежа на пътища до прилагането на законите. Скритият данък корупция възпрепятства социално и икономическо развитие на България. Тъй като на обществото не е известно точно кой финансира политическите партии, скритият данък корупция подковава доверието в политическата система.

Защо САЩ са толкова загрижени? Защото в лицето на България се нуждаем от силен и отговорен партньор, а щетите от корупцията водят до социална и икономическа слабост. Ако България не съумее да я изкорени, това ще разколебае нейните партньори и приятели в желанието им за по-тесни връзки с нея. Корупцията не е непознато явление в САЩ. Но когато я открием, ответният удар е много силен.

Автор: Панайот АНГАРЕВ

Go back BG Online