Реалната корупция в България e намаляла
(Dnevnik.bg) - 2006/3/21
Реалната и потенциалната корупция в България са намалели в периода 1998-2004 г., което до голяма степен е свързано със засилването на натиска на гражданското общество и на бизнеса, е записано в седмия годишен "Антикорупционните реформи в България на прага на членството в Европейския съюз", представен от Центъра за изследване на демокрацията в понеделник.

През 2004 г. е достигнато най-ниското измерено равнище на осъществени корупционни сделки от 80 000 броя средно на месец. През 2005 г. обаче, броят на случаите на оказан корупционен натиск от страна на служители и на реално осъществените корупционни сделки се връщат към по-високите средни стойности, характерни за по-ранния период 1999 - 2001 г.

В сравнение с 1998 г. през миналата година административната корупция сред населението в страната е приблизително два пъти по-ниска. Средномесечният брой измерени осъществени корупционни сделки през 2005 г. е 120 000 - 130 000.

Равнищата на потенциална и реална административна корупция в стопанската сфера са два пъти по-високи, отколкото при населението и остават устойчиво високи през последните пет години.

Корупционният натиск върху бизнеса се повишава през 2005 г. Наблюдава се тенденция за намаляване на дела на фирмите, които дават подкупи, което най-много се очертава в сферата на частния сектор и по-специфично в банковото кредитиране и е свързано с развитието на пазарните институции и със стабилния икономически растеж в страната.

Корупцията в стопанската сфера се съсредоточава в сферата на обществените поръчки, концесиите, фондовете на ЕС, източването на ДДС, както и съответните назначения в изпълнителната и съдебната власт, имащи за цел улесняване на корупционните схеми и осигуряване на наказателна неприкосновеност.

Политическата корупция, на която се обръща все по-голямо обществено и международно внимание след парламентарните избори през 2005 г. и с наближаване на членството на страната в ЕС през 2007 г., е един от най-силните фактори, които стоят в основата на увеличението на равнището на административната корупция в икономиката на страната през последната година.


Go back BG Online